Journal Of Ottoman Legacy Studies (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)Year : 2021   Volume : 8  Issue : 21
Üzeyir ASLAN
1- A Book of Prosody in Turkish Written in Period of Mamelukes: Qadi Abd-Allah Munshi-yi Divrigi and his Bahrī, pp. 187-215

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.187
  Abstract   Detail
Murat KEKLİK
2- A Poetic Qısas Al-Anbıyâ, pp. 217-245

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.188
  Abstract   Detail
Hacer SAĞLAM
3- Motifs Passing Down from the Leylâ vü Mecnûn Masnavîs to the Hüsrev ü Şîrîn, Ferhâd u Şîrîn, Cemşîd ü Hurşîd Masnavîs, pp. 247-279

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.189
  Abstract   Detail
Ahmet Yavuz ÇAMLI, Şeref GÜLER
4- Osmanlı İktisadi Düşüncesine Liberalizmin Kanalize Olma Çabasını Yeniden Yorumlamak, pp. 281-293

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.190
  Abstract   Detail
Fatma ÜREKLİ, Kasım HIZLI
5- Arkeoloji Müzesi’nden Papa’ya Hediye: Aziz Abercius Kitabesi, ss. 295-313

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.191
  Abstract   Detail
Fırat YAŞA, Turan AÇIK
6- “Nothing New Under the Sun”: Stories of Treasure in the 16th Century Ottoman Empire, pp. 315-331

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.192
  Abstract   Detail
M. Fatih SANSAR
7- II. Abdulhamit Döneminde Ankara Vilayeti’nde İskân Edilen Romanya Göçmeni Yahudiler, ss. 333-341

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.193
  Abstract   Detail