Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

  1. Anasayfa
  2. Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

Yayın İlkeleri / Sınırlılıklar

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada ortaya konulan kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere "Osmanlı mirası" içerisinde değerlendirilebilecek alanlara ait konuların tartışıldığı, Osmanlı Dönemi ve sonrası kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır.

Yayın Periyodu

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), uluslararası hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir.

 

Sınırlılıklar

1. Her sayıda en fazla 20 yazıya yer verilir.

2 - Yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

3- OMAD’ta daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmayan bilimsel makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalara yer verilir.

4- OMAD’a gönderilecek makaleler (dipnot, kaynakça ve ekler dâhil) 15 bin kelimeyi geçmemelidir.

5- OMAD’a gönderilecek makalelerde alıntı metinlerin, yazının %10'unu geçmemesi gerekir.

6- OMAD, yayımlanma kararı alınan makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

 

Ücret Politikası

OMAD’a yayınlanmak için gönderilen makalelerden hiçbir aşamada ücret talep edilmez.