Amaç ve Kapsam

  1. Anasayfa
  2. Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada ortaya konulan kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte açık erişimli, indekslenen, hakemli bir e-dergidir.

Dergide dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere "Osmanlı mirası" içerisinde değerlendirilebilecek alanlara ait konuların tartışıldığı, Osmanlı Dönemi ve sonrası kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır.

Yayın Periyodu

OMAD dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. 

 

Yayın Kapsamı

   OMAD aşağıdaki konularda yazılar yayınlar:

     Osmanlı dönemi siyasi, askeri, sosyal, ekonomi, kültür hayatı

     Osmanlı dönemi dil ve edebiyat

     Osmanlı dönemi sanat, mimari

 

Yayınlana Makale Türleri

OMAD’ta yayınlanan makale türleri şu şekildedir:

   Orijinal araştırma makaleleri

   Derleme makaleler

   Monografiler

   Sempozyum, kongre bildirileri  (Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerde, bilimsel toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir)

   Tezlerden üretilmiş makaleler (yayınlanma kararı alanın bu türdeki makalelerin tezden üretildiği bilgisi dipnotunda belirtilmelidir

   Diğer tür yazılar sadece sağlanan verilerin / araştırmanın bilimsel değerine göre değerlendirilecektir.

 

OMAD’a yazar/lar tarafından gönderilen tüm yazılar, alan editörleri tarafından hakem değerlendirmesine yönelik ilk değerlendirmeye tabi tutulur.

Editör onayından sonra en az iki bağımsız ve uzman hakem tarafından çift körleme yöntemi ile değerlendirilir.

OMAD’ın içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

OMAD, kamuoyuna daha fazla küresel bilgi alışverişini destekler.