Hakeme Bilgi

  1. Anasayfa
  2. Hakeme Bilgi

Hakeme Bilgi

İncelemenin amacı, editörlere, söz konusu makalenin geçerliliği ve kalitesi konusunda uzman görüşü sağlamaktır. İnceleme ayrıca yazarlara makalelerinin, Osmanlı Mirası Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanmak üzere kabul edilebilir olmaları için makalelerini nasıl geliştirecekleri konusunda açık bir geri bildirim sağlamalıdır. Hakemler raporlarını yazarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmalıdır:

     1-Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı ile makalenin içeriği uyumlu mudur ?

     2-Çalışmanın Türkçe ve İngilizce özeti makalenin temel tezini ve alanına yaptığı özgün katkıyı ifade etmekte midir?

     3-Çalışma ilgili bilim dalına katkı yapmakta mıdır?

     4-Konu ile ilgili kaynaklar yeterli ve güncel midir?

     5-Çalışma dil ve yazım kuralları bakımından anlaşılır mıdır?

     6-Bulguların tartışılması / yorumlanması yeterli midir?

     7-Sonuç bölümü yeterince irdelenmiş midir ? 

Hakemlik İçin Davet: Makaleler intihal programından geçirildikten sonra iki (gerektiğinde üç) hakem tarafından inceleme için hakem ataması yapılır. Hakeme mail ile kullanıcı adı, şifre ve sisteme giriş bilgisi gelir.

Değerlendirme Davetine Yanıt: Hakemlik için yapılan daveti hakem öncelikle kendi uzmanlıkları, çıkar çatışmaları ve ulaşılabilirliklerine karşı değerlendirir. Daha sonra daveti kabul eder veya reddederler. Mümkünse, reddedildiklerinde alternatif hakem önerebilirler. Hakem makaleyi değerlendirmeyi kabul ettiğinde değerlendirme için 3 hafta süresi bulunmaktadır.

Hakemlerin Makaleyi İncelemesi: Hakem, makaleyi birkaç kez okumak için zamanı ayırır. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada büyük sorunlar bulunursa, hakem daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddedebilir. Aksi takdirde, ayrıntılı bir şekilde makaleyi gözden geçirmek için notlar alarak makaleyi birkaç kez daha okuyacaktır. Daha sonra makalenin yayınlanması konusunda, kabul, revizyon veya reddetme önerisi ile birlikte raporunu siteme yükler.