Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl:2016 Cilt: 3  Sayı: 7  Alan: Tarih

Nurten ÇETİN
MİLLÎ MÜCADELE’DE KIBRIS TÜRK KAMUOYU, ss. 117-132
 
Bu makale Kıbrıs Türkleri’nin Millî Mücadele’ye bakışını incelemekte ve Millî Mücadele yıllarında Anadolu’daki direnişe maddi ve manevi olarak destek verdiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Anadolu, Millî Mücadele, Bağımsızlık

DOI Number: 10.17822/omad.2016.47

TURKISH CYPRIOT PUBLIC OPINION ON THE TURKISH INDEPENDENCE WAR, pp. 117-132
 
This article examines the Turkish Cypriots approach to the Turkish Independence War (1919-1922) and presents that Turkish Cypriots provided both moral and material support for the struggle in Anatolia.

Keywords: Cyprus, Anatolia, Turkish Independence War, Turkey

DOI Number: 10.17822/omad.2016.47

Tam MetinDetay