Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 2  Sayı: 2  Alan: Tarih

Zachary WISE
Dejan Djokic, ed., Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 1918-1992, Madison: University of Wisconsin Press 2003, ss. 77-78
 


Anahtar Kelimeler:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210039

Dejan Djokic, ed., Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 1918-1992, Madison: University of Wisconsin Press 2003, pp. 77-78
 


Keywords:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210039

Tam MetinDetay