Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Edebiyat

Ersin BAYRAM
Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012, ss. 71-73
 


Anahtar Kelimeler:

DOI Number: 10.17822/omad.201419773

Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012, pp. 71-73
 


Keywords:

DOI Number: 10.17822/omad.201419773

Tam MetinDetay