Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


OMAD Temmuz 2021 sayısı yayımlanmıştır.

Önümüzdeki sayılarda Tarih alanında İngilizce makalelere öncelik verilecektir. 

OMAD Temmuz Sayısından itibaren atıf sistemi olarak Chicago Manual of Style 17. versiyonunu kullanacaktır. Yeni yazım kurallarımız güncellenmiştir.

 

 

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İndeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİN, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus,  Index Islamicus, Academia, Acarindex, ASI, CiteFactor, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate, SOBIAD,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı intihal.net yazılımı tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2021   Cilt : 8  Sayı : 21
Üzeyir ASLAN
1- MEMLÜKLER DÖNEMİNE AİT ARUZ KONULU TÜRKÇE BİR ESER: KÂDÎ ABDULLAH MÜNŞÎ-Yİ DİVRİĞÎ VE BAHRΒSİ, ss. 187-215

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.187
  Özet   Tam Metin
Murat KEKLİK
2- MANZUM BİR KISAS-I ENBİYÂ, ss. 217-245

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.188
  Özet   Tam Metin
Hacer SAĞLAM
3- LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎLERİNDEN HÜSREV Ü ŞÎRÎN, FERHÂD U ŞÎRÎN VE CEMŞÎD Ü HURŞÎD MESNEVÎLERİNE İNTİKAL EDEN MOTİFLER, ss. 247-279

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.189
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yavuz ÇAMLI, Şeref GÜLER
4- RE-INTERPRETING THE EFFORT OF LIBERALISM TO BE CHANNELIZED TO OTTOMAN ECONOMIC THOUGHT, pp. 281-293

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.190
  Özet   Tam Metin
Fatma ÜREKLİ, Kasım HIZLI
5- A GIFT TO THE POPE FROM THE IMPERIAL MUSEUM IN ISTANBUL: THE SAINT ABERCIUS INSCRIPTION, pp. 295-313

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.191
  Özet   Tam Metin
Fırat YAŞA, Turan AÇIK
6- “GÜNEŞİN ALTINDA YENİ BİR ŞEY YOK”: 16. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DEFİNE HİKÂYELERİ, ss. 315-331

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.192
  Özet   Tam Metin
M. Fatih SANSAR
7- ROMANIAN IMMIGRANT JEWS SETTLED IN ANKARA PROVINCE DURING THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMIT II, pp. 333-341

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.193
  Özet   Tam Metin