Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


Dergimizin Kasım 2018 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2018   Cilt : 5  Sayı : 13
Âdem CEYHAN
1- BAZI EDEBÎ ŞAHSİYETLERİMİZİN SON SÖZLERİ / SON ŞİİRLERİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2018.107
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
2- HELVACIZÂDE MUHARREM HASBΒNİN HAYATI VE ESERLERİ, ss. 17-29

DOI Number: 10.17822/omad.2018.108
  Özet   Tam Metin
Alev ERARSLAN
3- MİMAR SİNAN’IN ALTIGEN BALDAKEN SİSTEMLİ CAMİLERİNDE TAŞIYICI, ÖRTÜ VE MEKÂN İLİŞKİSİ, ss. 31-48

DOI Number: 10.17822/omad.2018.109
  Özet   Tam Metin
Ali YILMAZ, Seyfullah GÜL
4- SAMSUN ŞEHRİNDE TARİHÎ YAPI MİRASI VE ŞEHİRSEL KORUMA, ss. 49-67

DOI Number: 10.17822/omad.2018.110
  Özet   Tam Metin
İlkay ERKEN
5- İŞKODRA VİLAYETİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ GİDERLERİNİN TEMİNİ, ss. 69-81

DOI Number: 10.17822/omad.2018.111
  Özet   Tam Metin
Giorgi PAPASHVILI
6- PEYZAJ, ŞEHİR MANZARALARI VE ÇOKLU KENT SAKİNLERİ: RUS-TÜRK SAVAŞ VE BARIŞININ GÖZÜNDEN GÜRCİSTAN’IN GÜNEYDOĞUSU VE TÜRKİYE’NİN KUZEYDOĞUSU, ss. 83-93

DOI Number: 10.17822/omad.2018.112
  Özet   Tam Metin
Feyza KURNAZ ŞAHİN
7- I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI’DA SİNEMACILIĞIN ŞİRKETLEŞME TEZAHÜRLERİ: ŞARK İTTİHAD SİNEMA VE TİYATRO OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ, ss. 95-114

DOI Number: 10.17822/omad.2018.113
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKOSE
8- 1914 HALEP VİLAYET BÜTÇESİ (OSMANLI VİLAYET BÜTÇESİNE BİR ÖRNEK), ss. 115-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.114
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ
9- TARİHSEL SÜREÇTE BALKAN KAVRAMI VE TÜREVLERİ ÜZERİNE, ss. 135-142

DOI Number: 10.17822/omad.2018.115
  Özet   Tam Metin
Necmettin AYGÜN
10- AKSARAY’IN YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE ATEŞOĞULLARI’NIN ETKİNLİĞİ (1740-1860), ss. 143-177

DOI Number: 10.17822/omad.2018.116
  Özet   Tam Metin
Ramazan SONAT
11- TAHRAN SEFİRİ ASIM BEY’İN RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İRAN’DAKİ RUS ASKERÎ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 179-191

DOI Number: 10.17822/omad.2018.117
  Özet   Tam Metin
Serap SUNAY
12- SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN TEBAASINA ŞİFA ARAYIŞI: KEPEKLER KAPLICASI, ss. 193-217

DOI Number: 10.17822/omad.2018.118
  Özet   Tam Metin
Zülfiye KOÇAK
13- TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA VARTO NAHİYESİ, ss. 219-253

DOI Number: 10.17822/omad.2018.119
  Özet   Tam Metin
Pavao NUJIĆ
14- SÉBASTİEN LE PRESTE DE VAUBAN, VAUBAN YAKLAŞIMI VE SLOVENYA, ss. 255-272

DOI Number: 10.17822/omad.2018.120
  Özet   Tam Metin