Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


 

 

Dergimizin Mart 2020 sayısı rahmetli Doç. Dr. İlknur Karagöz Anısına yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2020   Cilt : 7  Sayı : 17
Rıza KARAGÖZ
1- İLKNUR (MANGIR) KARAGÖZ (17 NİSAN 1970–15 HAZİRAN 2019), ss. 1-4

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.145
  Özet   Tam Metin
Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ
2- KAMUS-I TÜRKΒDE KULLANILAN ZEBANZED SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE, ss. 5-22

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.146
  Özet   Tam Metin
Bilal GÜZEL
3- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNE AİT MANZUM BİR NAMAZ RİSALESİ, ss. 23-68

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.147
  Özet   Tam Metin
Emin Erdem ÖZBEK
4- OĞUZLAR “KATTI KARDI”YA SADECE “KARDI” MI DERLER(Dİ)? DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEN ANADOLU AĞIZLARINA BİR EKSİLTME ÖRNEĞİ: kat-, ss. 69-74

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.148
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
5- TANZİMAT’TAN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, ss. 75-85

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.149
  Özet   Tam Metin
Serhat GÜLTAŞ
6- BİR BİYOGRAFİK KAYNAK OLMASI BAKIMINDAN BAHÂR-I ŞEMSÎ, ss. 87-118

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.150
  Özet   Tam Metin
Yunus KAPLAN
7- KAYIP BİR DÎVÂN’IN İZİNDE: NAKKAŞ S‘ΠVE ŞİİRLERİ, ss. 119-149

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.151
  Özet   Tam Metin