Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


Dergimizin Temmuz 2019 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2019   Cilt : 6  Sayı : 15
ERSOY TOPUZKANAMIŞ
1- TEACHING TURKISH GRAMMAR AND SPEAKING TO GERMANS IN GERMANY AROUND 1890S: TÜRKİSCHE KONVERSATİONS-GRAMMATİK COURSEBOOK, pp. 287-295

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.125
  Özet   Tam Metin
ŞERMİN KALAFAT
2- MATHEMATICAL EDUCATION IN THE OTTOMAN EDUCATIONAL SYSTEM: THE CASE OF CĀMÌʿܒL-ḤİSĀB, pp. 297-307

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.126
  Özet   Tam Metin
KUJTİM NURO
3- ALBANIAN CITIES IN SAMI FRASHERI’S ENCYCLOPEDIA “KAMUSU’L-A’LAM”, pp. 309-315

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.127
  Özet   Tam Metin
NİLÜFER RÜZGAR
4- LEADERSHIP TRAITS OF SULEIMAN THE MAGNIFICIANT, IN TERMS OF “GREAT MAN” THEORY, pp. 317-327

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.128
  Özet   Tam Metin
HASAN BARLAK
5- IMPROVEMENTS AND PUBLIC WORKS IN THE HIJAZ PROVINCE “THE RULE OF SULTAN ABDULHAMID II”, pp. 329-351

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.129
  Özet   Tam Metin
EMA MİLJKOVİĆ
6- THE CHARACTERISTICS OF THE TIMAR SYSTEM IN RUMELIA: THE TIMAR SYSTEM IN THE BORDER REGION OF ISA-BEG ISHAKOVIĆ (15TH CENTURY CASE STUDY), pp. 353-361

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.130
  Özet   Tam Metin
ALEKSANDAR KADİJEVİĆ
7- THE DIFFERENCE BETWEEN THEORY AND IDEOLOGY IN ARCHITECTURE, pp. 363-369

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.131
  Özet   Tam Metin