Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Haberler


VI. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 20-22 EYLÜL 2018 tarihlerinde Balıkesir, Körfez'de gerçekleştirilecektir. Detaylı Bilgi için sempozyum web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://ubtas.net/

Dergimizin Temmuz 2018 sayısı yayımlanmıştır.

 

OMAD ULAKBIM TR DİZİN tarafından dizinlenmektedir.

 

İdeks
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ULAKBIM TR DİZİNAcademia, Acarindex, ASI, CiteFactor, DOAJ, Erih Plus, Google Scholar, Ideal Online, Index Copernicus,  Index Islamicus, Infobase Index, ISAM, I2OR, OAJI, Research Bible, Research Gate,  SSRN, TEI, Ulrichsweb,  WorldCat indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır. 

DOI Numarası
Dergimizde yayımlanan bütün makaleler DOI numaralıdır.
 
ORCID ID Numarası
Dergimizde makalesi yayımlanan yazarların ORCID ID numaralarına yer verilmektedir.
 
İntihal Denetimi
Makaleler intihale karşı Viper ve Plagium intihal yazılımları tarafından denetlenmektedir.
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Yıl : 2018   Cilt : 5  Sayı : 12
Ahmet Nurullah ÖZDAL
1- İLK DÖNEM TÜRKÇE ÇEVİRİ ESERLER HAKKINDA –BİR ANALİZ DENEMESİ–, ss. 1-8

DOI Number: 10.17822/omad.2018.96
  Özet   Tam Metin
Hamza KOÇ
2- AHMED-İ RIDVAN’IN MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ, ss. 9-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.97
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sait ÇALKA
3- YAZICIOĞLU MEHMED’İN MUHAMMEDİYE’SİNDE DİNÎ VE EDEBÎ KAYNAKLAR, ss. 33-43

DOI Number: 10.17822/omad.2018.98
  Özet   Tam Metin
Şaziye DİNÇER BAHADIR
4- KIRŞEHİRLİ MEHMED FEVZİ’NİN “NASIL MUHARRİR OLUNUR” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 45-52

DOI Number: 10.17822/omad.2018.99
  Özet   Tam Metin
Cengiz GÜRBIYIK
5- BODRUM VE ÇEVRESİNDE NAMAZGÂH ÖRNEKLERİ, ss. 53-79

DOI Number: 10.17822/omad.2018.100
  Özet   Tam Metin
Fazilet KOÇYİĞİT
6- BİR GÜÇ TEMSİLİ OLARAK TANZİMAT DÖNEMİ ÇEŞMELERİ, SS. 81-106

DOI Number: 10.17822/omad.2018.101
  Özet   Tam Metin
Mine CERANOĞLU, Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ
7- SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN AİLE ALBÜMÜNDE BULUNAN ERKEK ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ, ss. 107-124

DOI Number: 10.17822/omad.2018.102
  Özet   Tam Metin
Esra DOĞAN TURAY
8- İRANLILARIN KUDÜS-İ ŞERİF ZİYARETLERİ, ss. 125-145

DOI Number: 10.17822/omad.2018.103
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKÖSE
9- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZAHİRE VE İAŞE İHTİYACI, ss. 147-166

DOI Number: 10.17822/omad.2018.104
  Özet   Tam Metin
Haydar ÇORUH
10- OSMANLI DEVLETİ’NDE NEHİR ISLAHI VE TAŞKIN ORGANİZASYONU (Meriç/Enez Limanı, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu), ss. 167-185

DOI Number: 10.17822/omad.2018.105
  Özet   Tam Metin
Said OLGUN
11- BİR ARNAVUT MİLLİYETÇİSİ: ŞAHİN KOLONYA (1867-1919), ss. 187-205

DOI Number: 10.17822/omad.2018.106
  Özet   Tam Metin