Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 7   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 97

TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARLA OSMANLI DEVLETİ'NDE SAĞIR, DİLSİZ VE ÂMÂLAR, ss. 59-71

Hürü SAĞLAM TEKİR

Bu çalışmada, Osmanlı toplumu içerisinde yaşayan sağır, dilsiz ve âmâların yaşamış oldukları ekonomik ve sosyal sıkıntılar arşiv belgeleri ışığında irdelenmektedir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla kadar iyi bir şekilde işleyen vakıflar ve imaretler çerçevesindeki refah sistemi işlevini kaybetmeye başlayınca yoksulların korunması merkezî devletin faaliyet ve yetki alanına girmeye başlamıştı. Sosyal devlet olgusunun Osmanlı Devleti'nde yer edinmeye başlaması ile de devlet ihtiyaç sahiplerine çeşitli yollarla destek olmaya başlamıştır. Devletin destek verdiği ihtiyaç sahipleri arasında sağır, dilsiz ve âmâlar da vardır. Toplum içerisinde yaşamını devam ettirmeye çalışan sağır, dilsiz ve âmâlar en büyük sıkıntıyı ekonomik anlamda çekiyorlardı. Sağır, dilsiz ve âmâlar, ekonomik sıkıntıların yanı sıra gündelik hayatlarında da tecavüz olayları, iş kazaları, faili meçhul cinayetler gibi birtakım talihsiz olaylarla karşılaşmışlardır. Bu olayları yaşamalarının en büyük sebebi de şüphesiz insanların birçoğunun sağır, dilsiz ve âmâların varlığını kabul edip onlarla birlikte yaşayabilme düşüncesini kabullenememeleridir. Yaşamış oldukları hayat bunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sağır, Dilsiz, Âmâ

DOI Number: 10.17822/omad.2016.43


DEAF, DUMB AND BLIND PEOPLE IN THE OTTOMAN EMPIRE AND DIFFICULTIES THEY ENCOUNTERED IN THEIR SOCIAL LIFE, pp. 59-71

Relying on the Ottoman archival documents, this study examines the social and economic problems deaf, dumb and blind people encountered in the Ottoman Empire. As the Ottoman welfare system of charities and poorhouses weakened in the nineteenth century, central state authority had to step in to help and protect the poor and the disabled including deaf, dumb and blind people. The article presents that the economic challenges were the greatest suffering of these people.

Keywords: Ottoman Empire, Deaf, Dumb, Blind, Disability

DOI Number: 10.17822/omad.2016.43


213