Yıl:2014   Cilt: 1   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 15

Mehmet Ali KARAMAN

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI, ss. 48-59

Bu çalışma Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifak yaparak Birinci Dünya Savaşı'na dahil olması üzerine yoğun tenkitlere maruz kalan Osmanlı hükûmetinin attığı adımı meşrulaştırmak amacıyla askeri basın ve yayın organlarında başlattığı propaganda çalışmalarını ayrıntılı olarak belgeleriyle incelemektedir. İngiltere ve Rusya'nın 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı karşıtı siyaset izlemeleri nedeniyle Osmanlı askeri yayınları Almanya ile ittifakı bir ehven-i şer olarak görmüş ve bu yüzden başında Almanya ile birlikte savaşa girmenin kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı askerî basını, Almanya, propaganda, I. Dünya Savaşı.

DOI Number: 10.17822/omad.201419771


OTTOMAN EFFORTS TO LEGITIMIZE GERMAN ALLIANCE WITH IN WORLD WAR I, pp. 48-59

This article examines the Ottoman government propaganda in the Ottoman military publications to legitimize the Ottoman Empire's entrance in World War I on the side of Germany after the government faced harsh criticism for its decision to side with Germany. Because the other major powers, G. Britain and Russia adopted an explicitly anti-Ottoman foreign policy in the late nineteenth century, the Ottoman military publications presented the alliance with Germany as the least bad option and stated it as an inevitable outcome.

Keywords: Ottoman Empire, Ottoman military press, Germany, propaganda, World War I.

DOI Number: 10.17822/omad.201419771


494