Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 24   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 473

Mahmut Halef CEVRİOĞLU ORCID Icon

MURTEZA PASHA’S CONDUCT OF DIPLOMACY ON THE BUDA FRONTIER (1626-1630), pp. 351-364

This study examines Ottoman diplomacy in the early modern period on the basis of provincial diplomacy conducted by the governor-general of Buda, Murteza Pasha, between 1626 and 1630. The letters sent and received by Murteza Pasha, as well as two provincial treasury registers, are employed in order to shed light on the sporadic exchanges between the Pasha and the Habsburg authorities. In this regard, the interstate undertakings of an Ottoman frontier governor and his correspondence with the authorities at the Viennese court are scrutinised to emphasise the role played by a frontier administrator within the larger scene of Ottoman diplomacy. The study thereby suggests that Murteza Pasha employed large sums in covering the costs of alimentation for and in presenting with robes of honour both the Ottoman officials and foreign diplomats in order to maintain his diplomatic mechanism, as was the case in Istanbul. Moreover, the study claims that the Ottomans did differentiate between different ranks and titles of their neighbours in the diplomatic conduct and exemplifies how they integrated the others into their cultural sphere.

Anahtar Kelimeler: Early modern diplomacy, frontier diplomacy, Ottoman-Habsburg relations, Murteza Pasha, Viennese Court

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.217


Murteza Paşa’nın Budin Serhaddinde Uyguladığı Diplomasi (1626-1630), ss. 351-364

Mevcut çalışma, erken modern dönem Osmanlı diplomasisini bir Osmanlı serhat eyaleti olan Budin’de 1626 ila 1630 yılları arasında valilik yapan Murteza Paşa’nın takip ettiği diplomasiyi temel alarak incelemektedir. Gerek Murteza Paşa’nın yabancı yetkililere gönderdiği ve bu yetkililerden aldığı mektuplar, gerekse o dönemde tutulmuş olan Budin vilayetine ait iki taşra muhasebe defteri Avusturya (Habsburglar) yetkilileri ile Paşa arasında cari olan canlı diplomatik temasları aydınlatmak için kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışmada Murteza Paşa’nın devletlerarası diplomatik girişimleri ve Viyana Sarayı’ndaki yetkililer ile irtibatı incelenerek, genel olarak Osmanlı diplomasi sahnesindeki bir sınır paşasının diplomatik rolüne dikkat çekilmiştir. Böylece, tıpkı İstanbul’da olduğu şekilde, Murteza Paşa’nın diplomatik mekanizmayı yürütmek için taşrada da hem Osmanlı memurlarının hem de yabancı diplomatların iaşesine ve diplomatlara verilen hilatlara yüklü meblağlar harcadığı önerilmiştir. Ayrıca, diplomatik yazışmalarda Osmanlıların komşularının unvan ve rütbeleri arasındaki farkları ayırt ettikleri gösterilmiş, bunları kendi hafsalalarına / kültürel dünyalarına nasıl yerleştirdikleri örneklendirilmiştir.

Keywords: Yeniçağ diplomasisi, serhat diplomasisi, Osmanlı-Habsburg ilişkileri, Murteza Paşa, Viyana Sarayı

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.217


479