Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 13   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 229

Giorgi PAPASHVILI

PEYZAJ, ŞEHİR MANZARALARI VE ÇOKLU KENT SAKİNLERİ: RUS-TÜRK SAVAŞ VE BARIŞININ GÖZÜNDEN GÜRCİSTAN'IN GÜNEYDOĞUSU VE TÜRKİYE'NİN KUZEYDOĞUSU, ss. 83-93

Bu makalede 1877-1878 tarihleri arasında gerçekleşen Rus-Türk Savaşı'nı ve söz konusu dönemin öncesi ve sonrasını betimleyen fotoğraflar tartışılmaktadır. Çalışmanın temeli, Ermakov ve diğer fotoğrafçıların eserlerini içeren ve Tiflis, Gürcistan Ulusal Müzesi'nde bulunan "Ermakov Koleksiyonu"ndaki görsel materyale dayanmaktadır. Bu çalışma söz konusu koleksiyonu, 19. yüzyılın sonlarında Rus ve Osmanlı İmparatorlukları arasında gerçekleşen savaş ve jeopolitik durum bağlamında incelemeye girişen ilk araştırmadır. Fotoğrafçılık, askerî istihbaratın bir aracı olarak ve daha sonraları ticari ve / veya bilimsel anlamlarıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ermakov Koleksiyonu (Tiflis), Rus-Türk Savaşı (1877-1878), Osmanlı Dönemi/Sonrası Görsel Tarihi

DOI Number: 10.17822/omad.2018.112


LANDSCAPES, CITYSCAPES AND MULTIPLE DWELLERS: SOUTHWESTERN GEORGIA AND NORTHEASTERN TURKEY IN THE LENS OF THE RUSSO-TURKISH WAR AND PEACE, pp. 83-93

In the article there is discussed the photographic material, depicting the Russo-Turkish War of 1877-1878, as well as the periods before and after this major event of our interest. The base material for the key study is the "Ermakov Collection" kept at the Georgian National Museum in Tbilisi, Georgia, consisting works of Ermakov himself and other photographers. Yet, this is the first attempt to contextualize the Collection in relation with the War and geopolitical situation between Russian and Ottoman Empires in the late nineteenth century. Photography is treated as a tool of military intelligence and with its later commercial and/or scientific meanings.

Keywords: Ermakov Collection (Tbilisi), Russo-Turkish War (1877-1878), Post/Ottoman Visual History

DOI Number: 10.17822/omad.2018.112


364