Yıl:2023   Cilt: 10   Sayı: 27   Alan: Tarih / History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 519

Ahmet YADİ ORCID Icon

HARİCİYE KÂTİBİ MEHMED NURİ BEY’İN KIZLARININ AVRUPA’YA KAÇIŞI, ss. 351-361

II. Abdülhamid döneminin önemli devlet adamlarından Mehmed Nuri Bey’in kızları Zinnur ve Nuriye bulunduğu ortamın kadınlar üzerindeki baskısı nedeniylr Avrupa’ya kaçma planları yapmıştır. O sıralarda hayranı oldukları ünlü yazar Pierre Loti ile birkaç kez görüşme fırsatı bulmuşlardır. Bu görüşmeler Osmanlı kadınlarının genel durumu üzerine olmuştur. Kaçmayı kesin olarak kafalarına koyan kızlar evdeki çalışanları farklı yerlere göndererek bu fırsatı yakalamışlar, musiki muallimelerinin yardımıyla Sirkeci’den trene binerek Avrupa’nın yolunu tutmuşlardır. Kızların kaçtığı anlaşılınca Belgrad’da durdurulmak istenmiş fakat bu mümkün olmamıştır. Belgrad’dan gizlice Viyana’ya giden kızlar oradan Paris’e geçmişler ve burada kadınların özgürlüğü üzerine faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kızların Avrupa’ya kaçışı ailesi üzerinde derin etki yaratmıştır. Konu, yaşandığı dönem itibarıyla yurt içinde ve yurt dışında büyük ses getirmiştir. Yıllar sonra büyük kızı Zinnur, Osmanlı topraklarına dönerek hayatına burada devam etmiştir. Nuriye ise Avrupalı bir kişi ile evlenmiş ve ömrünün geri kalanını orada sürdürmüştür. Bu çalışmanın amacı Mehmed Nuri Bey’in kızlarının Avrupa’ya kaçışında yaşanan olayları ve yarattığı etkiyi ortaya koymaktır. Nitekim bu doğrultuda Osmanlı Devleti’nin resmî kayıtları ve dönemin gazeteleri üzerinden konu anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Avrupa, Firar, Nuri Bey, Nuriye, Zinnur

10.17822/omad.2023.245


The Escape to Europe of the Daughters of Mehmed Nuri Bey Secretary General of the Ministry of Foreing, pp. 351-361

Zinnur and Nuriye, the daughters of Mehmed Nuri Bey, one of the important statesmen of the Abdulhamid II period, made plans to escape to Europe due to the pressure of the environment on women. They had the opportunity to meet several times with the famous writer Pierre Loti, whom they admired at that time. These interviews were about the general situation of Ottoman women. Having firmly set their minds on escaping, the girls seized this opportunity by sending home workers to different places. In this way, with the help of music teachers, they took the train from Sirkeci and took the road to Europe. When it was understood that the girls had escaped, they wanted to be stopped in Belgrade, but this was not possible. The girls who secretly went to Vienna from Belgrade went to Paris from there, where they carried out activities on women's freedom. The girls' flight to Europe had a profound effect on her family. The subject has made a great impact at home and abroad as of the period in which it was lived. Years later, her eldest daughter Zinnur returned to the Ottoman lands and continued her life here. Nuriye, on the other hand, married a European person and lived there the rest of her life. The aim of this study is to reveal the events and the effect of the escape of Mehmed Nuri Bey's daughters to Europe. As a matter of fact, it has been tried to be explained through the official records of the Ottoman Empire and the newspapers of the period.

Keywords: Abdulhamid II, Escape, Europe, Nuri Bey, Nuriye, Zinnur

10.17822/omad.2023.245

Sayfa Aralığı: 351-361


654