Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 35

Suat ZEYREK

ALMANYA'NIN ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDA YÜRÜTTÜĞÜ POLİTİKALAR, ss. 38-49

Bu makale Almanya'nın Çanakkale Savaşlarındaki politikasını incelemekte ve Çanakkale'de net bir politikasının olmadığı savını ileri sürmektedir. Alman General Liman von Sanders özellikle Çanakkale'nin savunulması için geldiği hâlde savaşın başlamasına kadar ciddi bir tedbir almamıştır. Osmanlı Devleti'nin 18 Mart zaferinde Almanya'nın katkısı yoktur. Kara harekâtının başlaması ihtimaline karşı Sanders, Ordu Komutanlığı'nı üstlenmiş fakat ciddi bir varlık göstermediği gibi adından övgüyle bahsedilen Alman denizaltıları da Çanakkale'de yoktur.

Anahtar Kelimeler: Almanya, Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşları, Wangenheim, Liman von Sanders

DOI Number: 10.17822/omad.2015210036


GERMAN POLICIES ON THE BATTLE OF GALLIPOLI, pp. 38-49

This article examines the German strategy in the Battle of Gallipoli and presents that Germany did not take the Dardanelles campaign as serious as it should have. German commander Liman von Sanders did not take significant precautions up until the beginning of the war, much-praised German submarines did not appear in the Dardanelles and Germany did not have any serious contribution on the Ottoman victories on March 18th, 1915.

Keywords: Germany, Ottoman Empire, Battle of Gallipoli, Wangenheim, Liman von Sanders

DOI Number: 10.17822/omad.2015210036


349