Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 83

Mustafa IŞIK

25452 NUMARALI GÜMRÜK DEFTERİNE GÖRE KİLİ NEZARETİ GÜMRÜĞÜ, ss. 60-72

Kili, Tuna Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer almaktadır. Kili bu coğrafi konumundan dolayı Tuna Nehri ve Karadeniz vasıtasıyla Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan önemli bir liman şehridir. Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan 25452 numaralı gümrük defterindeki veriler ışığında Kili Nezareti Gümrüğü'nün XVIII. yüzyılın sonlarındaki gelir ve giderleri değerlendirilmiş ve Kili gümrüğünün esir ticaretinde de önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kili Gümrüğü, Tuna ve Karadeniz ticareti, pençik resmi

DOI Number: 10.17822/omad.2016620349


KİLİ NEZARETİ CUSTOMS OFFİCE ACCORDİNG TO THE CUSTOMS NOTEBOOK, NO: 25452, pp. 60-72

Kili is located in the region where Danube River runs down to Black Sea. Because of its geographical location, Kili is an important port town which forms a bridge between Europe and Asia via Danube River and Black Sea. In this study; in the light of the data acquired from the customs notebook no:25452 in Prime Ministry Ottoman Archive; income and expenses of Kili Nezareti Customs Office in the late 18th century have been evaluated and it has been determined that Kili Customs Office also had an importance place in prisoner trade.

Keywords: Kili Customs Office, Danube and Black Sea trade, pençik tax

DOI Number: 10.17822/omad.2016620349


820