Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 8

Ayşe ÇAMKARA ERGİNER
1- DİVAN EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR KAYNAK SERİSİ: KİTAP YAYINEVİ’NİN “SAHAFTAN SEÇMELER” DİZİSİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2017.50
  Özet   Tam Metin
Halil İlteriş KUTLU
2- XVI. VE XVII. YÜZYIL BATILI SEYAHATNÂMELERDE OSMANLI İMGESİ VE ORYANTALİZMİN AYAK SESLERİ, ss. 17-36

DOI Number: 10.17822/omad.2017.51
  Özet   Tam Metin
Zeynep DİNÇER BERDİBEK
3- ÖTEKİNİN MERCEĞİNDEN OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜ, ss. 37-58

DOI Number: 10.17822/omad.2017.52
  Özet   Tam Metin
Hatice Kübra ÖZÇELİK
4- SEYAHATNAMELERE GÖRE OSMANLI TOPLUMUNDA EVLİLİK VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI, ss. 59-81

DOI Number: 10.17822/omad.2017.53
  Özet   Tam Metin
Elif Nur ANBAR
5- SEYYAHLARIN OSMANLI KADININI ETNİK KİMLİK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELERİ, ss. 83-95

DOI Number: 10.17822/omad.2017.54
  Özet   Tam Metin
Esra KILIÇ
6- YABANCI SEYYAHLARIN TÜRK SOFRA KÜLTÜRÜNE AİT İZLENİMLERİ ÜZERİNE (16. ve 17. YÜZYIL), ss. 97-117

DOI Number: 10.17822/omad.2017.55
  Özet   Tam Metin
Nebi ÇELİK
7- ÖTEKİNİN BAKIŞIYLA ŞEHR-İ İSTANBUL BÎ-MİSL Ü BEHA MIDIR?, ss. 119-131

DOI Number: 10.17822/omad.2017.56
  Özet   Tam Metin
Ayten AKKESE
8- “GİDEYİM DE KENDİMİ BİR ÇİĞNETEYİM” YABANCI SEYYAHLARA GÖRE OSMANLI HAMAM KÜLTÜRÜ, ss. 133-149

DOI Number: 10.17822/omad.2017.57
  Özet   Tam Metin
Yasin ŞEN
9- YABANCI YOLCUNUN UZUN HİKÂYESİNDE KERVANLAR VE KERVANSARAYLAR, ss. 151-167

DOI Number: 10.17822/omad.2017.58
  Özet   Tam Metin
Özlem BATĞI
10- SEYAHATNAMELERDE OSMANLI İNSANININ HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, ss. 169-182

DOI Number: 10.17822/omad.2017.59
  Özet   Tam Metin
İmran TEKELİ
11- YABANCI SEYYAHLARIN GÖZÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA SUÇ ve CEZA, ss. 183-202

DOI Number: 10.17822/omad.2017.60
  Özet   Tam Metin