Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 4

Editörler

Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.)

İsmail AVCI (Yrd. Doç. Dr.)

 

 

Kasım 2015Kapak ve Jenerik Dosyası |

İhsan SAFİ
1- FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ETKİSİ, ss. 1-10

DOI Number: 10.17822/omad.2015414228
  Özet   Tam Metin
İsmail YILDIRIM
2- FINDIKLILI İSMET EFENDİ’NİN TEKMİLETܒŞ-ŞAKĀ’İK FÎ HAKK-I EHLİ’L-HAKĀ’İK’I ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER, ss. 11-29

DOI Number: 10.17822/omad.2015414229
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sait ÇALKA
3- DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE FARS ŞAİRİ ÖMER HAYYÂM, ss. 30-40

DOI Number: 10.17822/omad.2015414230
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
4- ZA’FÎ-İ GÜLŞENΒNİN MOTON ŞEHRENGİZİ, ss. 41-57

DOI Number: 10.17822/omad.2015414231
  Özet   Tam Metin
Ercan VERİM
5- AMASRA’DA OSMANLI DÖNEMİ’NDE KİLİSEDEN ÇEVRİLMİŞ BİR MABET: FATİH CAMİİ, ss. 58-74

DOI Number: 10.17822/omad.2015414232
  Özet   Tam Metin
Erkan ATAK
6- ERZURUM’DA BİR LALE DEVRİ ESERİ: BAKIRCI CAMİİ, ss. 75-97

DOI Number: 10.17822/omad.2015414233
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
7- TANZİMAT DÖNEMİ’NDE BOŞNAKLARIN OSMANLI DEVLETİ’YLE İMTİHANI, ss. 98-108

DOI Number: 10.17822/omad.2015414234
  Özet   Tam Metin