Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 19

Adem CEYHAN
1- REŞÎDÜDDÎN VATVAT’IN “MATLÛBU KÜLLİ TÂLİB...” ADLI ESERİNİN BİR TERCÜMESİ, ss. 513-542

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.169
  Özet   Tam Metin
Vesile ALBAYRAK SAK
2- III. SELİM DÖNEMİ OSMANLI DENİZCİLİĞİNİN XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI, ss. 543-565

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.170
  Özet   Tam Metin
Yunus KAPLAN
3- SEYAHAT-NÂME TÜRÜNE FARKLI BİR ÖRNEK: FEVRΒNİN HAC SEYAHAT-NÂMESİ, ss. 567-599

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.171
  Özet   Tam Metin
Ahmet Yavuz ÇAMLI
4- THE SEARCH FOR RATIONALITY IN THE OTTOMAN MANAGEMENT SYSTEM: “LEGISLATIVE PROCESS” AS A FRAMEWORK, pp. 601-614

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.172
  Özet   Tam Metin
Harun TUNCER
5- SAMİZADE SÜREYYA BEY VE JAPONYA’DAN ALINACAK DERSLER, ss. 615-625

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.173
  Özet   Tam Metin
Kaya GÖKTEPE
6- OSMANLI TOPLUMUNDA UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE DEVLETİN BUNA KARŞI BAZI MÜCADELE ÇALIŞMALARI, ss. 627-654

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.174
  Özet   Tam Metin
Mehmet İNBAŞI, Tahsin HAZIRBULAN
7- OSMANLI DEVLETİ’NDE AVCI KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ / BÂZDÂRÂNLIK (BATI ANADOLU ÖRNEĞİ), ss. 655-677

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.175
  Özet   Tam Metin
Mehmet Yavuz ERLER
8- KARAYAKA KAZASI (ZİĞDİ) VERİLERİ ÜZERİNDEN OSMANLI TAŞRA TARİHİNİN İDARİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPISINA DAİR BİR MODELLEME, ss. 679-710

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.176
  Özet   Tam Metin
Mehtap ÖZDEĞER, Suna MUĞAN ERTUĞRAL
9- THE EFFECTS OF PANDEMIA AND QUARANTINE APPLICATIONS ON TRAVEL AND MOBILITY IN THE HISTORICAL PROCESS, pp. 711-733

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.177
  Özet   Tam Metin
Vedat KANAT, Şeyda ÖZÇELİK
10- ŞEHBENDERZADE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN KALEMİNDEN “SİYONİZM” VE “SİYONİST SİYASETİ”, ss. 735-745

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.178
  Özet   Tam Metin