Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 17

Rıza KARAGÖZ
1- İLKNUR (MANGIR) KARAGÖZ (17 NİSAN 1970–15 HAZİRAN 2019), ss. 1-4

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.145
  Özet   Tam Metin
Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ
2- KAMUS-I TÜRKΒDE KULLANILAN ZEBANZED SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE, ss. 5-22

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.146
  Özet   Tam Metin
Bilal GÜZEL
3- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNE AİT MANZUM BİR NAMAZ RİSALESİ, ss. 23-68

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.147
  Özet   Tam Metin
Emin Erdem ÖZBEK
4- OĞUZLAR “KATTI KARDI”YA SADECE “KARDI” MI DERLER(Dİ)? DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TEN ANADOLU AĞIZLARINA BİR EKSİLTME ÖRNEĞİ: kat-, ss. 69-74

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.148
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
5- TANZİMAT’TAN BUGÜNE TÜRKİYE’DE EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ, ss. 75-85

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.149
  Özet   Tam Metin
Serhat GÜLTAŞ
6- BİR BİYOGRAFİK KAYNAK OLMASI BAKIMINDAN BAHÂR-I ŞEMSÎ, ss. 87-118

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.150
  Özet   Tam Metin
Yunus KAPLAN
7- KAYIP BİR DÎVÂN’IN İZİNDE: NAKKAŞ S‘ΠVE ŞİİRLERİ, ss. 119-149

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.151
  Özet   Tam Metin