Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 16

Adem CEYHAN
1- AKSARAYLI HASAN RIZÂΒNİN SAD-KELİME-İ ALÎ TERCÜMESİ, ss. 371-400

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.132
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
2- ÂSAFÎ DAL MEHMED ÇELEBİ’NİN ŞEC’AT-NÂME’SİNDE EDEBÎ TASVİRLER, ss. 401-431

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.133
  Özet   Tam Metin
Osman KUFACI
3- DİVAN ŞAİRİNİN İMGELEM DÜNYASINDAN BİR ÖRNEK: FÜLFÜL, ss. 433-449

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.134
  Özet   Tam Metin
Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, Mirza DŽANIĆ
4- YUSUF FRANKO’S CARICATURES UNDER THE CONCEPTUAL BLENDING MAGNIFYING GLASS, pp. 451-460

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.135
  Özet   Tam Metin
Ramazan UYKUR
5- II. ABDÜLHAMİD İMARI KARESİ İDADİ VE SULTANİSİNİN MİMARİ ANALİZİ VE RESTORASYON ÖNERİLERİ, ss. 461-485

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.136
  Özet   Tam Metin
Roxana COMAN
6- ACCULTURATION THROUGH MIGRATION IN THE ROMANIAN COUNTRIES: OTTOMAN PRODUCTS AND SOCIAL CHANGE, pp. 487-495

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.137
  Özet   Tam Metin
Bülent ARI
7- ELITE EDUCATION AT THE OTTOMAN COURT FOR HIGHER BUREAUCRACY, pp. 497-504

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.138
  Özet   Tam Metin
Erhan BEKTAŞ
8- THE OTTOMAN RESPONSE TO MISSIONARY ACTIVITIES OF IRANIAN SHIITE ULEMA: THE CASE OF IRAQ IN THE NINETEENTH CENTURY, pp. 505-514

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.139
  Özet   Tam Metin
M. Yavuz ERLER, M. Selçuk ÖZKAN
9- KARADENİZ’DE BİR OSMANLI MADEN YERLEŞKESİ: KAB-I MADEN KAZASI (1264-1856), ss. 515-533

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.140
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ, Volkan ÇERİBAŞ
10- KALEBEND DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI’DA KADIN MAHKÛMLAR (1800-1815), ss. 535-553

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.141
  Özet   Tam Metin
Musa SEZER
11- DOBRUCA BÖLGESİNDE ÜÇ KAZA: HACIOĞLU PAZARI, YENİPAZAR VE UMUR FAKİH (XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA NÜFUS VE YERLEŞİM), ss. 555-572

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.142
  Özet   Tam Metin
Şengül ŞANLIER
12- COMPARATIVE HISTORICAL DEVELOPMENT OF IZMIR PORT FROM THE PERSPECTIVES OF PIRI REIS, SIBEL ZANDI-SAYEK AND THE SUPREME ASSEMBLY OF ECONOMICS (16th-20th CENTURY), pp. 573-590

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.143
  Özet   Tam Metin
Togay Seçkin BİRBUDAK
13- II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ’NDE MEKTEB-İ MÜLKİYEDE BİR ISLAHAT GİRİŞİMİ: MEHMED HİKMET BEY’İN LAYİHASI, ss. 591-611

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.144
  Özet   Tam Metin