Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Dil
Ersoy TOPUZKANAMIŞ
1- BALKANLAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR BİR PROGRAM: DOBRUCA ÖRNEĞİ, ss. 16-35

DOI Number: 10.17822/omad.201419769
  Özet   Tam Metin
Şermin KALAFAT
2- KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR DİL YADİGÂRI: MUHAMMED KONEVΒNİN HEDİYYETܒL-MÜLÛK’Ü, ss. 31-58

DOI Number: 10.17822/omad.2016.42
  Özet   Tam Metin
Barbara KEROVEC, Özgür ÖNER
3- TÜRKÇE GÖZ VE HIRVATÇA OKO ADLARINDAN TÜREMİŞ DEYİMLER, SÖZCÜKLER VE SOYUT ANLAMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, ss. 7-17

DOI Number: 10.17822/omad.2018.79
  Özet   Tam Metin
Mehmet Turgut BERBERCAN
4- “İSTANKÖY” ADASININ İSMİ NEREDEN GELİYOR?, ss. 19-22

DOI Number: 10.17822/omad.2018.80
  Özet   Tam Metin
Ekrem ČAUŠEVIĆ
5- TEMEŞVARLI OSMAN AĞA’NIN ESARET HATIRALARI ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI TÜRKÇE VE ETNİK KÖKENİ HAKKINDA DİLBİLİMSEL BİR İNCELEME, ss. 23-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.81
  Özet   Tam Metin