Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Edebiyat
Şakir ÇAKMAK
1- BERGAMA, TEKKEDERE KÖYÜ SARI DEDE TÜRBESİ, ss. 69-84

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66
  Özet   Tam Metin
Azra ABADŽIĆ NAVAEY, Alena ĆATOVIĆ
2- TÜRKOLOJİYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. EKREM ČAUŠEVİĆ, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2018.78
  Özet   Tam Metin
İbrahim KOLUNSAĞ
3- KLASİK ŞERH GELENEĞİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN GALEBE-İ SULTÂN-I AŞK, ss. 33-45

DOI Number: 10.17822/omad.2018.82
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
4- FEYZÎ-İ KEFEVΒNİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ, ss. 47-69

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83
  Özet   Tam Metin
Meheddin İSPİR
5- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ss. 71-86

DOI Number: 10.17822/omad.2018.84
  Özet   Tam Metin
Fatma Şükran ELGEREN
6- TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 87-101

DOI Number: 10.17822/omad.2018.85
  Özet   Tam Metin
Demet KARDAŞ, Doğuş Murat KARDAŞ
7- EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ss. 103-116

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
8- MEHMET ALİ AYNΒNİN EDEBÎ ÇALIŞMALARI, ss. 117-127

DOI Number: 10.17822/omad.2018.86
  Özet   Tam Metin
Ahmet Cüneyt ISSI
9- SABAHATTİN ALİ’NİN HİKÂYECİLİĞİNDE SES VE FOTOĞRAF, ss. 129-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.87
  Özet   Tam Metin
Ahmet Nurullah ÖZDAL
10- İLK DÖNEM TÜRKÇE ÇEVİRİ ESERLER HAKKINDA –BİR ANALİZ DENEMESİ–, ss. 1-8

DOI Number: 10.17822/omad.2018.96
  Özet   Tam Metin
Hamza KOÇ
11- AHMED-İ RIDVAN’IN MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ, ss. 9-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.97
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sait ÇALKA
12- YAZICIOĞLU MEHMED’İN MUHAMMEDİYE’SİNDE DİNÎ VE EDEBÎ KAYNAKLAR, ss. 33-43

DOI Number: 10.17822/omad.2018.98
  Özet   Tam Metin
Şaziye DİNÇER BAHADIR
13- KIRŞEHİRLİ MEHMED FEVZİ’NİN “NASIL MUHARRİR OLUNUR” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 45-52

DOI Number: 10.17822/omad.2018.99
  Özet   Tam Metin
Âdem CEYHAN
14- BAZI EDEBÎ ŞAHSİYETLERİMİZİN SON SÖZLERİ / SON ŞİİRLERİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2018.107
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
15- HELVACIZÂDE MUHARREM HASBΒNİN HAYATI VE ESERLERİ, ss. 17-29

DOI Number: 10.17822/omad.2018.108
  Özet   Tam Metin

<Önceki