Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Edebiyat
Şakir ÇAKMAK
1- BERGAMA, TEKKEDERE KÖYÜ SARI DEDE TÜRBESİ, ss. 69-84

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66
  Özet   Tam Metin
Azra ABADŽIĆ NAVAEY, Alena ĆATOVIĆ
2- TÜRKOLOJİYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. EKREM ČAUŠEVİĆ, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2018.78
  Özet   Tam Metin
İbrahim KOLUNSAĞ
3- KLASİK ŞERH GELENEĞİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN GALEBE-İ SULTÂN-I AŞK, ss. 33-45

DOI Number: 10.17822/omad.2018.82
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
4- FEYZÎ-İ KEFEVΒNİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ, ss. 47-69

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83
  Özet   Tam Metin
Meheddin İSPİR
5- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ss. 71-86

DOI Number: 10.17822/omad.2018.84
  Özet   Tam Metin
Fatma Şükran ELGEREN
6- TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 87-101

DOI Number: 10.17822/omad.2018.85
  Özet   Tam Metin
Demet KARDAŞ, Doğuş Murat KARDAŞ
7- EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ss. 103-116

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
8- MEHMET ALİ AYNΒNİN EDEBÎ ÇALIŞMALARI, ss. 117-127

DOI Number: 10.17822/omad.2018.86
  Özet   Tam Metin
Ahmet Cüneyt ISSI
9- SABAHATTİN ALİ’NİN HİKÂYECİLİĞİNDE SES VE FOTOĞRAF, ss. 129-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.87
  Özet   Tam Metin

<Önceki