Year:2017   Volume: 4   Issue: 10   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 160

Redžep ŠKRİJELJ

MOST PROMINENT CULTURAL LANDMARKS OF THE BOSNİANS IN MACEDONIA: THE MAUSOLEUM OF BOSNIAN PRINCESS KATARINA, pp. 145-151

The Kral Kızı Mausoleum in the Skopje neighbourhood of Gazi Baba represents one of the most significant cultural landmarks of Bosnians in Macedonia. She was the child of the Bosnian king Stjepan Tomas Ostojić-Kotromanić and Queen Katarina who was the daughter of Stjepan Vukčić Kosača. Alongside with her brother Sigismund she fell captive during the Ottoman Conquest of Bosnia (1463) and was transferred to Istanbul, but fell sick and died during the trip. Fatih Sultan Mehmed ordered a construction of a Mausoleum on the place of her grave in Skopje. Researchers believe that the location of the mausoleum and its perception by the local population as a sacral object leads to the assumption that the resting place can be located at different places in the city. The abovementioned monument represents the Oriental-Islamic and Ottoman-Bosnian religious culture, as it is one of the oldest objects of the entire culture of the Macedonians in the Balkans.

Keywords: Bosnians, Katarina, Kral Kizi Mausoleum, Skopje, Macedonia

DOI Number: 10.17822/omad.2017.75 & ORCID ID Number: 0000-0002-0569-3251


MAKEDONYA'DAKİ BOŞNAKLARIN EN ESKİ ANITI: KRAL KIZI TÜRBESİ, ss. 145-151

Makedonya Boşnaklarının en önemli iki kültür anıtlarından biri Üsküp'ün Gazi Baba Mahallesi'nde yer alan Kral Kızı Türbesi'dir. Prenses, Bosna Kralı Styepan Tomaş Ostoyiç-Kotromaniç ve eşi, Styepan Vukçiç Kosaça'nın kızı olan Kraliçe Katarina'nın çocuğudur. Bosna'nın fethinde (1463) Osmanlı ordusu tarafından esir alınarak İstanbul'a erkek kardeşi Sigismund ile birlikte götürülen Prenses Katarina yolculuk esnasında hastalanıp Üsküp'te vefat etmiştir. Osmanlı iktidarı altında bulunan bu şehirde, Prenses'in defnedildiği mekânda Fatih Sultan Mehmed'in emri üzerinde Üsküp paşası İsa Bey tarafından soylu bir Müslüman kadına yakışır bir tarzda Kral Kızı Türbesi inşa edilmiştir. Türbe'nin üzerinde yaşını belirleyecek herhangi bir yazı olmamasına rağmen Türbe'nin XV. yüzyılın sonunda ya da XVI. yüzyılın başında inşa edilmiş olduğu kesinleştirilebilir. Bilim adamları ve Üsküp'ün yerel nüfusu, Türbe'nin şehrin farklı yerlerinde birkaç mezarı olduğu varsayılan kutsal bir kişiye ait olmasından şüphelenmektedir. Kral Kızı (Prenses Katarina) Türbesi, Doğu-İslam ve Osmanlı-Boşnak dinî kültürünün, bununla birlikte Balkanlar'daki Makedon kültür bütünlüğünün en eski yapılarından biridir.

Anahtar Kelimeler: Boşnaklar, Katarina, Kral Kızı Türbesi, Üsküp, Makedonya

DOI Number: 10.17822/omad.2017.75 & ORCID ID Number: 0000-0002-0569-3251


272