Year:2024   Volume: 11   Issue: 29   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 585

İlyas AK ORCID Icon,Murat HANİLÇE ORCID Icon

Disturbing the Peace in Galata and Pera: Soldiers of the Embassy Entourage Ferry

The Ottoman Empire has an important place among the world civilisations with its rich culture, hosting many ethnic elements and history. This state stood out not only with its political and military achievements but also with the colourful and diverse aspects of daily life. Ottoman entertainment culture is an important element that completes the social fabric of the state. Ottoman society was a mosaic of different ethnic groups, religious beliefs and cultural heritage. This diversity also enriched and diversified the understanding of entertainment. Entertainment activities, in which people from almost all walks of life participated in a wide area extending from the palaces to the neighbourhoods where the people lived, strengthened the social ties of the Ottoman society. So far, important studies have been carried out on the entertainment culture of the sultan representing the palace and the privileged elite class. The number of studies on Istanbul’s taverns, drinking culture and the entertainment of ordinary people is increasing day by day. This article aims to draw attention to a different point and seeks an answer to the question “Who were those who disturbed the peace of the city after having fun in the taverns in the Galata-Pera neighbourhood called İşrethâne-i dünya (World tavern)?”. One of the answers to this question is the soldiers of the embassy entourage ferry. In this research, firstly, Ottoman taverns and drinking culture are emphasised. Subsequently, the study focuses on the public order incidents caused by the soldiers of the embassy entourage ferries, who disrupted the entertainment culture and peace of Istanbul (Galata-Pera) in the second half of the 19th century until the Constitutional Monarchy II period.

Keywords: Galata, Pera, Beyoğlu, Entertainment, Embassy

10.17822/omad.1425169


GALATA VE PERA EĞLENİRKEN HUZURU BOZANLAR: SEFARET MAİYET VAPURU ASKERLERİ

Osmanlı Devleti zengin kültürü, birçok etnik unsura ev sahipliği yapması ve tarihiyle, dünya medeniyetleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu devlet sadece siyasi ve askerî başarılarıyla değil aynı zamanda günlük yaşamın renkli ve çeşitli yönleriyle de öne çıkmıştır. Osmanlı eğlence kültürü, devletin sosyal dokusunu tamamlayan önemli bir unsurdur. Osmanlı toplumu birbirinden farklı etnik grupların, dinî inançların ve kültürel mirasların bir araya geldiği bir mozaiktir. Bu çeşitlilik eğlence anlayışını da zenginleştirmiş ve çeşitlendirmiştir. Saraylardan halkın yaşadığı mahallelere kadar uzanan geniş bir alanda hemen hemen her kesimden insanın katılım gösterdiği eğlence etkinlikleri, Osmanlı toplumunun sosyal bağlarını güçlendirmiştir. Sarayı temsil eden sultanın ve ayrıcalıklı seçkinler sınıfının işret meclisleri ve eğlence kültürleri üzerine şu ana kadar önemli çalışmalar yapılmıştır. İstanbul’un meyhaneleri, içki kültürü ve sıradan insanlarının eğlenceleri üzerine yapılan çalışmaların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu makale bunlardan başka bir noktaya dikkat çekmeyi amaçlamakta ve “işrethane-i dünya” olarak adlandırılan Galata-Pera semtindeki meyhanede eğlendikten sonra kentin huzurunu bozanlar kimlerdi, sorusuna cevap aramaktadır. Bu sorunun cevaplarından birisi de sefaret maiyet vapuru askerleridir. Bu araştırmada, ilk olarak Osmanlı meyhaneleri ve içki kültürünün üzerinde durulmuş, ardından 19. yüzyılın ikinci yarısından II. Meşrutiyet dönemine kadar geçen zaman diliminde, İstanbul’un (Galata-Pera) eğlence kültürünü ve huzurunu bozan sefaret maiyet vapuru askerlerinin çıkardığı asayiş olaylarına yoğunlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Galata, Pera, Beyoğlu, Eğlence, Sefaret

10.17822/omad.1425169

Page Range: 183-203


155