Year:2023   Volume: 10   Issue: 28   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 573

Seden TURAMBERK ÖZERDEN ORCID Icon

Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan Osmanlı Somut Kültürel Mirasının Turizme Kazandırılması

Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs’taki Osmanlı somut kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve söz konusu mirasın kültür turizmine kazandırılmasını sağlamaktır. Çalışmanın giriş bölümünde Kıbrıs Adası’nın tarihinden bahsedilmiş ve Osmanlı mirasının bölgedeki inşası ele alınmıştır. Çalışmanın ana kısmında ise Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve kiliseden dönüştürülmüş camiler, tekkeler, türbeler, hanlar, hamamlar, kütüphane ve çeşmeler incelenmiştir. Çalışma bir envanter niteliği taşımamakla birlikte alternatif turizmin oldukça önemli bir kolu olan kültür turizmi kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın kültürel miras değeri arasında yer alan Osmanlı eserleri zikredilmiş, bu eserlerden önemli olanlar hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında Osmanlı somut mirasının korunması ve ülke turizmine kazandırılması ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Keywords: Kıbrıs, Osmanlı Mirası, Kültürel Turizm, Cami, Türbe

10.17822/omad.2023.254


UTILIZATION OF OTTOMAN TANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN NORTHERN CYPRUS FOR TOURISM PURPOSES

The aim of this study is to bring to light the tangible Ottoman cultural heritage in Northern Cyprus and to contribute to its utilization in cultural tourism. In the introduction section of the study, the history of the island of Cyprus is discussed, along with the examination of the Ottoman heritage in the region's construction activities. In the main part of the study, mosques converted from churches, tekkes, tombs, caravanserais, baths, libraries, and fountains that were constructed during the Ottoman period are examined. While this study does not serve as an inventory, it provides information about the Ottoman structures that hold cultural heritage value in Northern Cyprus, particularly in the context of cultural tourism, which is a significant branch of alternative tourism. In the concluding section of the study, recommendations are presented regarding the preservation of Ottoman tangible heritage and its contribution to the country's tourism.

Anahtar Kelimeler: Cyprus, Ottoman Heritage, Cultural Tourism, Mosque, Tombs

10.17822/omad.2023.254

Page Range: 533-552


257