Year:2023   Volume: 10   Issue: 28   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 561

Haşim KOÇ ORCID Icon

Balkanlar'da Etnolojik Çalışmalar

Bosna-Hersek'te (BIH) gezinirken ülkenin her köşesinde etnik ayrımcılık ve üç kurucu etnik grup arasındaki gerilim hissedebilmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın 90'lı yıllarındaki savaşlardan kaynaklanan bu gergin atmosfer, 14 Aralık 1995'te imzalanan Dayton Barış Anlaşması'ndan sonra savaşlar durmuş olsa da hâlen farklı şekillerde devam etmektedir. Bu sorunların sürmesinin nedenlerini analiz etmek amacıyla eski Yugoslavya ülkelerinden ve diğer ülkelerden sosyal bilimciler, mevcut durumu daha iyi anlamak için etnolojiyi özel bir alan olarak varsayan etnolojik yöntemleri kullanarak bölgede araştırmalar yürütmektedirler. Bu kısa yazıda, etnolojik araştırmanın Balkanlar'daki kullanımı ve işlevini anlamak amacıyla yakın zamanda basılan iki kitap incelenecektir.

Keywords: Etnolojik araştırmalar, Balkanlar

10.17822/omad.2023.260


ETHNOLOGICAL RESEARCH IN THE BALKANS

Scrolling through the Bosnia and Herzegovina (BiH) makes one feel ethnic segregation and tension between the three constituent ethnies at every corner of the country. This tensed atmosphere stemmed from the wars in the 90s of the previous century and, even though the wars stopped after the Dayton Peace Agreement signed in 14 December 1995, is still continuing in different forms. In order to analyze the reasons for the continuity of these problems, social scientists from the ex-Yugoslavian countries and from other countries are conducting research in the region using ethnological methods, which have been assuming to be ethnology as a special field for better understanding existing conflicts. In this short piece, two books published recently will be reviewed to understand the use and function of ethnological research for the Balkans.

Anahtar Kelimeler: Ethnological Research, Balkans

10.17822/omad.2023.260

Page Range: 665-666


273