Year:2017   Volume: 4   Issue: 9   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 108

Kübra KULİYEVA

A PEAK IN AZERBAIJAN SATIRE: MIRZA ALAKBAR SABIR, pp. 1-5

As a genre of literature, satire has been used as a means for criticism as well as standing up against social problems, inequity, injustice, and bigotry besides being a source of laughter and entertainment. In this respect, social problems often lead to criticism and satire. The aim of satire is to draw attention of society to these problems as well as to eliminate such problems. Whereas the history of satire goes back to earlier periods of Azerbaijan literature, many examples of satire can be found in both folk literature and classical literature. This tradition was also found in the recent past. The most prominent examples of satire are the lyric poems by Mirza Alakbar Sabir. By revolutionizing the early comprehension in Azerbaijan satire with creativity, Sabir had introduced a new era. With his poems as a mirror to reflect the society, the poet criticized and even ridiculed all forms of inequity, injustice, wrongdoing, and perversity that he observed in the society. As a result, he drew attention to such issues and expressed that these problems and abuses had to be eliminated. Although the poet did not receive much appreciation during his life, he persisted on his satirical style as he was well aware of his literary strength, and therefore he continued to create literary works as he knew his works would be at the peak of satire one day.

Keywords: Mirza Alakbar Sabir, Satire, Azerbaijan Literature

DOI Number: 10.17822/omad.2017.61


AZERBAYCAN YERGİ EDEBİYATINDA BİR ZİRVE: MİRZA ALEKPER SABİR, ss. 1-5

Edebî bir tür olarak yergi, gülmenin veya eğlenmenin ötesinde, eleştirmenin ve toplumdaki sorunlara, haksızlığa, adaletsizliğe, taassuba karşı durmanın bir aracı olmuştur. Bu bakımdan toplumda sorunların var olması eleştiriyi ve yergiyi doğurur. Yerginin amacı da insanların dikkatini bu sorunlara çekmek olduğu kadar aynı zamanda bu sorunları düzeltmeye çalışmaktır. Azerbaycan edebiyatında yerginin tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte hem halk edebiyatında hem de klasik edebiyatta birçok yergi örneği bulmak mümkündür. Bu gelenek yakın geçmişimizde de bulunmaktadır. Bu örneklerin en önde geleni Mirza Alekper Sabir'in şiirleridir. Sabir Azerbaycan yergi edebiyatında eski anlayışı yaratıcılıkla geliştirerek yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Şiirlerinde topluma ayna tutan şair toplumda gördüğü bütün haksızlık, adaletsizlik, yanlış ve kötülükleri eleştirmiş hatta alaya almış ve bu yolla dikkati çekerek, bahsettiği sorun ve yolsuzlukların düzeltilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Yaşadığı dönemde hak ettiği değeri göremeyen şair edebî kuvvetinin de farkında olduğu için tarzından vazgeçmemiş ve edebiyatın zirvesinde olacağını bilerek eser vermeye devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mirza Alekper Sabir, Yergi, Azerbaycan Edebiyatı

DOI Number: 10.17822/omad.2017.61


301