Year:2017   Volume: 4   Issue: 8   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 134

Ayşe ÇAMKARA ERGİNER

AN IMPORTANT RESOURCE SERIES FOR SOCIAL LIFE STUDIES IN DIVAN LITERATURE: THE SERIES OF "SAHAFTAN SEÇMELER" BY KITAP YAYINEVI, pp. 1-15

The debate over whether travel books, the texts in which objective knowledge and fiction are intertwined, can be used as resources in scientific studies has recently generated an increasing amount of interest among the researchers. This study focuses on travel books, which were written from the 15th to at the end of the 17th century by European "travelers" who arrived in the Ottoman lands for various purposes, in the series of " Sahaftan Seçmeler" having been published by Kitap Yayınevi since 2002 and it emphasizes the importance of these travel books as resources in the context of social life studies in the divan literature.

Keywords: Travel Books, European Travelers, Divan Literature, Social Life

DOI Number: 10.17822/omad.2017.50


DİVAN EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR KAYNAK SERİSİ: KİTAP YAYINEVİ'NİN "SAHAFTAN SEÇMELER" DİZİSİ, ss. 1-15

Nesnel bilgi ile kurmacanın iç içe geçtiği metinler olması bakımından seyahatnamelerin bilimsel çalışmalarda kaynak olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusundaki tartışmalar son zamanlarda yerini giderek artan bir ilgiye bırakmış görünmektedir. Bu çalışmada ise Kitap Yayınevi'nin 2002 yılında yayımlamaya başladığı "Sahaftan Seçmeler" dizisinde yer alan, çeşitli amaçlarla Osmanlı topraklarına gelmiş Avrupalı "seyyah"lar tarafından 15. yüzyıldan 17. yüzyılın sonuna kadar geçen sürede kaleme alınmış seyahatnameler üzerinde durulacak ve bu seyahatnamelerin divan edebiyatındaki sosyal hayat çalışmaları bağlamındaki kaynak değeri vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Seyahatnameler, Avrupalı Seyyahlar, Divan Edebiyatı, Sosyal Hayat

DOI Number: 10.17822/omad.2017.50


503