Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 58

Zafer GÖLEN

TANZİMAT DÖNEMİ'NDE BOŞNAKLARIN OSMANLI DEVLETİ'YLE İMTİHANI, ss. 98-108

Bu çalışma Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti ile Bosna Müslümanları arasında baş gösteren anlaşmazlıkları inceleyerek bu anlaşmazlıkların ana sebebinin özelde Bosnalı ayanların genelde Müslümanların özel statülerini kaybetmeleri olduğunu ortaya koymaktadır. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat reformları yoluyla merkezî yönetimi güçlendirme çabası ile bölgede hâkim olan ayanların gücünü azaltması bölgede Müslüman hâkimiyetinin kaybedilmesine giden süreci hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Bosna tarihi, Boşnaklar, Osmanlı Devleti

DOI Number: 10.17822/omad.2015414234


THE TRIALS OF BOSNIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE DURING THE TANZIMAT PERIOD, pp. 98-108

This article examines the disputes that emerged between the Ottoman Empire and the Bosnian Muslims in the Tanzimat period and presents that the disputes were caused by the loss of special status enjoyed by the Bosnian Muslims in general and Bosnian landlords in particular. Ottoman efforts to strengthen the central authority through Tanzimat reforms weakened the local landlords and paved the road toward losing Muslim control in Bosnia.

Keywords: Tanzimat Period, Bosnian history, Bosnians, Ottoman Empire

DOI Number: 10.17822/omad.2015414234


814