Yıl:2021   Cilt: 8   Sayı: 22   Alan: Dil / Language

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 465

Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ ORCID Icon, Sanja BERBEROVIĆ ORCID Icon

THE SECRET LIFE OF CARTOONS: COGNITIVE-LINGUISTIC ANALYSIS OF THE POLITICAL CARTOONS, pp. 425-437

Applying conceptual integration theory, the paper analyses the construction of the meaning of the selected political cartoons with the reference to the Balkans. This paper examines the creation of the humorous meaning of these cartoons in conceptual blending. The humorous meaning is created in the blend space due to the unusual combination of related structures, which results in incongruity. The paper also analyses the role of idiomatic expressions in the creation of humor in this type of visual discourse, as well as the way in which artistic adaptation of idioms contributes to highlighting certain aspects of reality, and thus achieving rhetorical goals in political discourse.

Anahtar Kelimeler: Conceptual integration theory, the Balkans, English magazines, criticism of reality

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.196


Karikatürlerin Gizli Hayatı: Siyasi Karikatürlerin Bilişsel-Dilsel Analizi, ss. 425-437

Makale, kavramsal entegrasyon teorisini uygulayarak, seçilen siyasi karikatürlerin anlam inşasını Balkanlar referansıyla analiz etmektedir. Bu makale, söz konusu karikatürlerin mizahi anlamlarının kavramsal yaratılmasını incelemektedir. Mizahi anlam, uyumsuzlukla sonuçlanan yapıların olağandışı kombinasyonu nedeniyle karışım uzayında yaratılır. Makale ayrıca, bu tür görsel söylemde mizahın yaratılmasında deyimsel ifadelerin rolünü ve ayrıca deyimlerin sanatsal uyarlamasının gerçekliğin belirli yönlerinin vurgulanmasına ve böylece siyasi söylemde retorik hedeflere ulaşılmasına nasıl katkıda bulunduğunu analiz etmektedir.

Keywords: Kavramsal bütünleşme kuramı, Balkanlar, İngiliz dergileri, gerçeklik eleştirisi

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.196


434