Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 4   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 53

İhsan SAFİ

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN ETKİSİ, ss. 1-10

Bu makalede Yahya Kemal Beyatlı'nın Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerine etkisi incelenmektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel, şiire başladığı ilk yıllarda önceleri Cenab Şahabeddin ve Ahmet Haşim'in etkisinde kalmıştır. Daha sonraları ise bu etki, Yahya Kemal Beyatlı'ya doğru yönelmiştir. Ve bu etki, Faruk Nafiz Çamlıbel'in asıl kimliğini bulduğu "Memleket Şiirleri" dönemine kadar kuvvetli bir şekilde devam etmiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı'yı kendisine üstat olarak almış, hatta ona "Üstat" diye bir şiir bile yazmıştır. İlk başlardaki kadar olmasa bile bu Yahya Kemal Beyatlı etkisi, Faruk Nafiz Çamlıbel'de son zamanlara kadar devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı, şiir, edebiyat, Türkiye

DOI Number: 10.17822/omad.2015414228


THE INFLUENCE OF YAHYA KEMAL BEYATLI ON FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL'S ART, pp. 1-10

This article examines the influence of Yahya Kemal Beyatlı on the poetry of Faruk Nafiz Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel's poetry was initially influenced by poets Cenab Şahabeddin and Ahmet Haşim but later on poet Yahya Kemal Beyatlı's influence became more visible. This influence remained strong until Faruk Nafiz Çamlıbel created his own style with "Country Poems". Faruk Nafiz Çamlıbel regarded Yahya Kemal Beyatlı as a master and he even wrote him a poem titled "Master". Beyatlı's influence on Çamlıbel's poetry remained throughout Çamlıbel's career but it gradually dissipated in his later periods.

Keywords: Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı, poetry, literature, Turkey

DOI Number: 10.17822/omad.2015414228


608