Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 13   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 222

Pavao NUJİĆ

SÉBASTİEN LE PRESTE DE VAUBAN, VAUBAN YAKLAŞIMI VE SLOVENYA, ss. 255-272

Bu makale, Sébastien Le Preste de Vauban'a, Kral XIV. Louis Fransasındaki bir profesyonel grubun parçası olan bir kişi olarak yaklaşmakta ve eylemlerini mümkün kılan unsurları analiz etmektedir. Ayrıca, zamanının Fransası ve aynı zamanda Avrupasında bağlı olduğu bir grup üzerindeki etkisini de tanımlamaktadır. Makale özellikle onun kaleler yaparken ve alternatif yollar saptarken belirlediği eğilimin ne olduğunu izah etmekte ve rakipleri tarafından verilen karşılıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sonunda Vauban yaklaşımının Slavonya, Slavonski Brod ve Gradişka'daki tahkimatlardaki etkisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vauban, kale, kuşatma, askerî mühendislik, Slovenya

DOI Number: 10.17822/omad.2018.120


SÉBASTIEN LE PRESTE DE VAUBAN, THE VAUBAN APPROACH AND SLAVONIA, pp. 255-272

This paper approaches Sébastiena Le Preste de Vauban as an individual who was a part of a group of professionals in King Louis XIV's France and analyzes elements enabling his actions. It also defines his influence on a group to which he belonged, in France, but in Europe of his time, as well. This paper especially highlights the trend he set when building forts and defining alternative routes and attempts at answers by rivals. In the end, the influence that the Vauban approach had on fortifications in Slavonia, Slavonski Brod, and Gradiska is presented.

Keywords: Vauban, fort, siege, military engineers, Slavonia

DOI Number: 10.17822/omad.2018.120


418