Yıl:2018   Cilt: 5   Sayı: 11   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 184

RUS TARİH YAZIMINDA SİNOP MUHAREBESİ VE BAZI HUSUSLARIN MUKAYESESİ, ss. 193-202

Hacı Murat ARABACI

1853-56 Kırım Harbi esnasında meydana gelen Sinop Muharebesi, Osmanlı Devleti'nin çok sayıda şehit verdiği, esir ve yaralıların hayli fazla olduğu aynı zamanda12 savaş gemisini kaybettiği önemli bir muharebedir. Bu muharebenin sonucunda İngiltere ve Fransa savaşa katılmışlardır. Bu makalede savaşın karşı cephesi olan Rus tarih yazımında Sinop Muharebesi'ne nasıl bakıldığı incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinop, Kırım Harbi, Karadeniz

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93


SINOP BATTLE IN RUSSIAN HISTORY WRITING AND COMPARISON OF SOME CONSIDERATIONS, pp. 193-202

1853-56 The Battle of Sinop which took place during the Crimean War was an important battle where the Ottoman Empire gave many martyrs. Many soldiers were captured and wounded, and at the same time 12 war ships were lost. As a result of this battle, Britain and France joined the war. This article attempts to examine how the battle of Sinop was viewed in Russian historiography, the counter-front of Ottomans in the war.

Keywords: Sinop, Crimean War, Black Sea

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93


137