Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 31

Hasan YILMAZ

Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010, ss. 74-76

Anahtar Kelimeler:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210038


Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010, pp. 74-76

Keywords:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210038


234