Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 7   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 101

Mine CERANOĞLU, Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ SÜNNET TÖREN KIYAFETLERİNİN FOTOĞRAFLARA DAYALI İNCELENMESİ, ss. 101-116

Osmanlı kültüründe padişahlar tarafından önemsenen sünnet törenleri, gelenek hâline gelmiştir. II. Abdülhamid, tahta çıkmasından sonra her sene yaz aylarında çocukların sünnet edilmesi için törenler düzenletmiştir. Saltanatı boyunca fotoğrafçılığa da önem veren II. Abdülhamid, sosyal hayatın önemli bir geleneği olan ve genellikle yaz aylarında toplu olarak yapılan sünnet törenlerini fotoğraflaması için Abdullah Frères'i görevlendirmiştir. Bu çalışmada amaç, II. Abdülhamid döneminde yapılan sünnet törenleri hakkında bilgi vermek ve Osmanlı saray erkânında bulunan çocuklar ile Darüşşafaka ve Gümüşsuyu Kışlası'nda bulunan çocukların giydiği sünnet kıyafetlerini analiz ederek dönemin sünnet giyim kültürüne ışık tutmaktır. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) arşivinde bulunan fotoğraflar, bu çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Fotoğrafların kullanılması için gerekli yayın izni alınmış ve fotoğraf telif hakkı ödenmiştir. Çocukların sünnet kıyafetlerinde farklılıklar olmasının yanı sıra ortak kıyafetler ve aksesuarlar olduğu dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Kültür, Osmanlı, Sünnet, Sünnet Kıyafeti, II. Abdülhamid

DOI Number: 10.17822/omad.2016.46


THE STUDY OF CIRCUMCISION CEREMONY CLOTHES BASED ON THE PHOTOGRAPS OF THE PERIOD II. ABDULHAMİD, pp. 101-116

Circumcision ceremony cared about by sultans in Ottoman culture has become tradition. Abdülhamid II had ceremonies for circumcising of children organized in summer months of every year after he had acceded. During his reign, Abdulhamid II, who gave a lot of importance to photography, assigned Abdullah Frères to photograph circumcision ceremonies that is a substantial tradition of social life and usually is held in collectively in summer. The aim of this study is to inform about the circumcision ceremonies made during the reign of Abdülhamid II and to shed light on to circumcision clothing culture of that period by analyzing the clothes of circumcision worn by children in Ottoman courtiers and Gümüşsuyu and Darüşşafaka barracks. For this purpose the photographs in the archives of İstanbul University Library Rare Books and Research Center for Islamıc History, Art and Culture (IRCICA) have been used as a material in this study. It has been obtained permission to use photographs for publication and has been paid to copyright. It has also been noted that there are similiar clothes and accessories as well as differences in circumcision clothes of children.

Keywords: Photo, Culture, Ottoman, Circumcision, Cloth of Circumcision, II. Abdulhamid

DOI Number: 10.17822/omad.2016.46


48