Yıl:2016   Cilt: 3   Sayı: 7   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 105

Yousef Hussein OMAR

FRANSA'NIN YUNAN BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI (1828-1830): YAYIMLANMAMIŞ İNGİLİZ BELGELERİ IŞIĞINDA BİR ÇALIŞMA, ss. 145-160

Bu makale, Yunan bağımsızlık savaşı karşısında, Fransa'nın politikasını, İngiliz belgelerine dayanarak incelemektedir. Makale, Rusya'nın Yunanistan üstünde hakimiyet kurmak için izledği politikaya karşı, Fransa ve İngiltere'nin bir araya gelerek Yunan bağımsızlık mücadelesine destek verdiği tezini ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan Devrimi, Yunan, Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Doğu Sorunu

DOI Number: 10.17822/omad.2016.49


FRANCE'S POLICY TOWARDS THE GREEK INDEPENDENCE (1828-1830): A STUDY IN THE LIGHT OF UNPUBLISHED BRITISH DOCUMENTS, pp. 145-160

Relying on the unpublished British documents, this article examines the French policy on the Greek War of Independence. The article presents that despite its initial neutral stance, France teamed up with Britain to prevent a total Russian domination over Greece and openly supported Greek independence.

Keywords: Greek Revolution, Greek, Ottoman Empire, France, Eastern Question

DOI Number: 10.17822/omad.2016.49


77