Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 51

Ercan VERİM

AMASRA'DA OSMANLI DÖNEMİ'NDE KİLİSEDEN ÇEVRİLMİŞ BİR MABET: FATİH CAMİİ, ss. 58-74

Bu çalışma Bartın ili Amasra ilçesinde yer alan Fatih Camii'nin mimari yapısını inceleyerek Bizans ve Osmanlı Dönemi'nde geçirdiği değişimi değerlendirmektedir. Fatih Camii'nin plan ve mimari özelliklerinin yanında bazı tarihî belgelerden elde edilen bilgilere göre IX. yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilmektedir. 1461 yılında, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethi sonrasında yapı camiye çevrilmiştir. Zamanla harap olan yapı 1887 yılında önemli bir onarım geçirmiştir. Son olarak da 2002 yılında Kültür Bakanlığı tarafından onarılmıştır. Yapı plan açısından doğu-batı istikametinde, dikdörtgen bir mekân kurgusuna sahiptir. Harim kısmı, tek sahınlı olarak düzenlenmiştir. Dış cephelerde Bizans Dönemi'nden kalma taş süslemeler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amasra, Fatih Camii, Bizans mimarisi, Osmanlı mimarisi

DOI Number: 10.17822/omad.2015414232


FATIH MOSQUE: A CHURCH COVERTED TO A MOSQUE DURING THE OTTOMAN RULE, pp. 58-74

This study examines the architectural style of Fatih Mosque in Amasra, Turkey and evaluates the changes it went through during the Byzantine and Ottoman periods. Considering some historical documents as well as its planning and architectural features, it appears that the structure was first built in the ninth century as a church. Following the Ottoman control of Amasra in 1461, the structure was transformed to a mosque. The structure underwent a serious renovation in 1887 and the last renovation was completed in 2002 by the Turkish Ministry of Culture. The structure has a rectangular plan set up in an east and west direction. The sanctuary part was organized as a single nave. Stone decorations from the Byzantine period still remain on the exterior sides.

Keywords: Amasra, Fatih Mosque, Byzantine architecture, Ottoman architecture

DOI Number: 10.17822/omad.2015414232


426