Year:2015   Volume: 2   Issue: 3   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 45

Camelia CALIN

THE IMAGE OF THE OTTOMAN SULTAN - BETWEEN ENEMY AND PROTECTOR, pp. 88-95

Vassals of the Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye from the mid-fifteenth century until 1878, the Romanians were forced to define their own attitude towards the Ottoman sultanate, the core of the state and the source of the power. This paper proposes that while Moldavian initially demonized and Ottomans and their rule, their attitude changed during the reign of Suleyman the Magnificent and they were integrated in the Ottoman political system.

Keywords: Romania, Moldavia, Ottoman Empire, Medieval, Historiography

DOI Number: 10.17822/omad.2015312519


DÜŞMAN VE KORUYUCU ARASINDA OSMANLI SULTANININ İMAJI, ss. 88-95

On beşinci yüzyılın ortalarından 1878 yılına kadar Osmanlı Devleti hâkimiyetinde kalan Romanyalılar Osmanlı sultanına olan yaklaşımlarını belirlemek zorunda kalmışlardı. Bu makale Romanyalıların ilk önce Osmanlı hâkimiyetini çok kötü olarak gördüklerini ancak Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren bu yaklaşımın değişerek Osmanlı hâkimiyetini benimsediklerini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romanya, Moldova, Osmanlı Devleti, Orta Çağ, Tarih Yazımı

DOI Number: 10.17822/omad.2015312519