Year:2020   Volume: 7   Issue: 19   Area: Tarih / History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 399

Mehtap ÖZDEĞER ORCID Icon, Suna MUĞAN ERTUĞRAL ORCID Icon

Tarihsel Süreçte Pandemi ve Karantina Uygulamalarının Seyahat ve Hareketlilik Üzerine Etkileri, ss. 711-733

21. Yüzyıl insanı tarihte kaldığını sandığı bulaşıcı hastalık gerçeği ile yeniden yüzleşti. Bu yüzyılda sınırlar kalkmış dünya küçülmüş insan, hareketin merkezi haline gelmişti. Bunu yaparken de en çok ekonomik verileri alt üst etti ve dünya devletleri ülke içi dengeleri korumak adına yeni politikalar belirlemek zorunda kaldı. Salgın hastalığın dünya ekonomileri üzerinde oluşturduğu riskler ve milyonlarca insanın refahını olumsuz yönde etkileyecek ciddi bir ekonomik kriz beklentisi tüm ekonomik sistemi etkilemiştir. Ancak, insan hareketliliğinin yoğun olduğu ve seyahat kısıtlamalarının salgını önlemede bir araç olarak kullanılması en çok seyahat endüstrisini etkilemektedir. Turizm sektörü diğer sektörlere göre siyasi krizler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler gibi olaylardan daha hızlı etkilenmektedir. Bu nedenle makalede salgın hastalık ve karantina sürecinde turizm sektörünün geçmişte nasıl etkilendiği sorusuna cevap arandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bulaşıcı hastalıklarla mücadele ederken ülke ekonomisi ve ekonominin temeli olan insan gücünü korumak adına nasıl önlemler aldığı arşiv belgelerinden incelenerek konu ortaya konulmaya çalışıldı. Özellikle tüccar hareketliliği üzerinden limanlardaki uygulamalar, ülkeye giriş çıkışlardaki kontroller ve insanlar ile eşyalar için farklı karantina süreleri olduğu tespit edildi. Bu çalışma Osmanlı'da karantinadaki turizmin insan hareketini sınırlamadığı aksine hareketi kontrol altına alarak sürdürdüğünü göstermektedir.

Keywords: Osmanlı İmparatorluğu, Pandemi, Karantina, Turizm, Seyahat, Tüccar, Liman

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.177


THE EFFECTS OF PANDEMIA AND QUARANTINE APPLICATIONS ON TRAVEL AND MOBILITY IN THE HISTORICAL PROCESS, pp. 711-733

The human being in the twenty-first century faced the reality of the infectious disease which taught to remain in history. COVID-19 disrupted mobility and travel plans in every country. By doing this, it created economic imbalances the most and governments had been determining new policies in order to protect certain sectors. The disease has been affecting the entire economic system of the world economies. However, the tourism industry is affected faster and more deeply of political crises, epidemics, economic crises, etc. than the other sectors. Travel restrictions as a means of preventing the epidemic have made the travel industry the most affected sector. Therefore, the article seeks an answer to the question of how the tourism industry was affected in the past during the pandemic and quarantine processes. The subject was tried to be revealed by examining archival documents on how the Ottoman authorities took measures to protect the economy and human power. Therefore, measures are taken in port cities, different measures in checkpoints for people, goods, and especially merchant mobility are analysed. This study shows that quarantine measures were not aimed to limit travel restrictions to tourism but tired to handle diseases and provide secure travel environment.

Anahtar Kelimeler: Ottoman Empire, Pandemic, Quarantine, Tourism, Travel, Merchant, Port

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.177


261