Year:2018   Volume: 5   Issue: 13   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 234

Ali YILMAZ , Seyfullah GÜL

HISTORICAL HERITAGE AND URBAN CONSERVATİON IN SAMSUN CITY, pp. 49-67

This study discusses the conservation of historical buildings and places and its participation in the modern city life in Samsun city. Samsun city has a long historical and cultural past as an old settlement along the coastline of Black Sea. However, as a result of the rapid urbanization and modernization movements after 1950, a great part of historical and cultural assets of the city's past was destroyed. A great part of the existing historical inheritance in the city is in Kale district which forms the core of the city. Daily population mobility and increase in rent due to intense use of places, which corresponds to central work area today, creates a great pressure on historical structures. Especially in the past, permissions for multi-storey buildings in this part of the city caused the destruction of historical structures. Works about the conservation of historical assets in the city have started recently. Buildings and places which are important in terms of the historical and cultural identity of the city should be conserved within the sustainable development of the city. In addition to developing the feeling of identity and awareness of history, conserving historical legacy will also make great contributions to city tourism. Recently, the restoration and inclusion of some historical buildings to modern life of the city has increased the attraction of the city in terms of tourism in addition to its significant contribution to the identity and nostalgia of the city.

Keywords: Urban Conservation, Samsun City, Historical Conservation

DOI Number: 10.17822/omad.2018.110


SAMSUN ŞEHRİNDE TARİHÎ YAPI MİRASI VE ŞEHİRSEL KORUMA, ss. 49-67

Bu çalışmada, Samsun şehrindeki tarihî yapı mirasının korunması, koruma sorunları ve şehrin modern hayatına katılmalaları tartışılarak öneriler getirilmiştir. Samsun şehri, Karadeniz kıyısında eski bir yerleşim yeri olarak uzunca bir tarihî ve kültürel geçmişe sahiptir. Bununla birlikte, özellikle 1950 sonrası hızlı şehirleşme ve modernleşme hareketlerine bağlı olarak şehrin geçmişiyle ilgili tarihî ve kültürel varlıkların önemli bir bölümü yok edilmiştir. Şehirdeki mevcut tarihî mirasın büyük bölümü, şehrin kuruluş çekirdeğini oluşturan Kale Mahallesi ve yakın çevresindedir. Günümüzde şehrin merkezi iş alanına karşılık gelen bu alanlardaki günlük nüfus hareketliliği ve yoğun mekân kullanımına bağlı rant artışı, tarihî miras üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Özellikle geçmişte, şehrin bu kesimindeki çok katlı yapılaşma izinleri, tarihî yapıların yok edilmelerine neden olmuştur. Şehirdeki tarihî varlıkların korunmasına ilişkin çalışmalar yakın zamanda başlamıştır. Şehrin tarihî ve kültürel kimliği açısından önem taşıyan yapı ve mekânların, şehrin sürdürülebilir gelişimi içinde korunması gerekmektedir. Tarihî mirasın korunması, şehirde yaşayanların kimlik duygusunu ve tarih bilincini geliştirmesinin yanı sıra, şehir turizmine de önemli katkı sağlayacaktır. Son dönemde bazı tarihî yapıların restore edilerek şehrin modern hayatına katılması, şehrin turizm açısından çekiciliğini artırmış, şehir kimliği ve nostalji açısından önemli katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Şehirsel Koruma, Samsun Şehri, Tarihî yapı ve mekânlar

DOI Number: 10.17822/omad.2018.110


686