Year:2017   Volume: 4   Issue: 8   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 133

Zeynep DİNÇER BERDİBEK

OTTOMAN ENTERTAINMENT CULTURE IN THE EYES OF OTHER, pp. 37-58

Entertainment should be also mentioned in addition to the basic human needs such as eating, drinking and sleeping, as it makes the only possible getaway from the overwhelming, exhausting or routine order of everyday life. This perception, which can vary in almost every period and place, drove the attention of travel writers. Particularly Western travelers, while conveying their observations on this subject, benefited from comparative criticisms and interpretations. In this study, the entertainment culture in Ottoman will be examined from the point of view of Western travelers. Furthermore, the research will be supported with relavant explanations and photographs.

Keywords: Ottoman, Entertainment, Culture, Travel, Travel Book

DOI Number: 10.17822/omad.2017.52


ÖTEKİNİN MERCEĞİNDEN OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜ, ss. 37-58

İnsanoğlunun varlık biçiminde yemek, içmek, uyumak gibi temel gereksinimlerin yanı sıra eğlenceden de söz etmek gerekir. Zira gündelik hayatın bunaltıcı, yorucu veya rutin düzeninden çıkmak ancak bununla mümkün olmaktadır. Hemen her dönemde ve mekânda farklılık gösterebilen bu anlayış, seyahatname yazarlarının da dikkatinden kaçmamıştır. Özellikle Batılı seyyahlar, bu konudaki gözlemlerini aktarırken mukayeselerden, eleştiri ve yorumlardan bolca yararlanmıştır. Söz konusu çalışmada Batılı seyyahların dikkatiyle Osmanlı topraklarındaki eğlence anlayışı incelenecek; konuyla ilgili açıklamalar, çeşitli yorum ve fotoğraflarla izah edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Eğlence, Kültür, Seyahat, Seyahatname

DOI Number: 10.17822/omad.2017.52