Year:2016   Volume: 3   Issue: 6   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 82

Yasemin KESKİN

WOMEN FACTOR IN URBAN ECONOMY OF EYUP IN TULİP ERA, pp. 73-89

It is a common idea that women did not take an active role in Ottoman society. However, collected data from sources and recent research show that this is not accurate. As a requirement of the Islamic Law, women are found to have property, domain and fortune separately from their husband and father. Their fortune consists of personal (furniture, tureng, jewellery, jewellery items, agricultural tools etc) and immovable properties (house, buildingland, field, vineyard, garden, mill, shop, farm), cash, slave and odalisque. They generate this income in two ways. Whereas rental income, commercial and charitable foundation earning constitute women's direct income; inheritance, dowery, bridewealth (mihr-i muaccel, mihr-i müeccel), alimony (marriage, temporary alimony, hidane, child), Grant and compensation (killing, to injure) compose the indirect income. Although they did not take an active role in intense working life like men, women made an economic contribution to family budget by doing the house work and being engaged in farming. Rather, women became passive factors by consuming and selling.

Keywords: Eyup, Tulip Era, economy, women

DOI Number: 10.17822/omad.2016620350


LALE DEVRİ EYÜP KENT EKONOMİSİNDE KADIN FAKTÖRÜ, ss. 73-89

Osmanlı toplumunda kadınların ekonomik alanda aktif olmadıkları kanaati yaygındır. Hâlbuki son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar ve kaynaklardaki veriler bunun doğru olmadığını göstermiştir. Kadınların da İslam hukukunun bir gereği olarak babalarından ve kocalarından bağımsız bir şekilde mal, mülk ve servet sahibi oldukları görülmüştür. Onların servetleri menkul (ev eşyası, giyim-kuşam, ziynet, takı eşyaları, ziraat aletleri vs.) ve gayrimenkul mallar (ev, arsa, tarla, bağ, bahçe, değirmen, dükkân, çiftlik), nakit para, köle ve cariyelerden oluşmaktadır. Bu servetlerini iki yoldan elde etmişlerdir. Ticaret ve emekleriyle elde ettikleri kazançlar, kira gelirleri ve vakıf görevleri sebebiyle aldıkları ücretler onların doğrudan gelirlerini oluştururken, miras, çeyiz, mihr (mihr-i muaccel, mihr-i müeccel), nafaka (evlilik, iddet, hidane ve çocuk) hibe ve tazminatlar (öldürme veya yaralama) ise onların dolaylı gelirlerini oluşturmuştur. Erkekler kadar yoğun bir çalışma hayatında olmasalar da ev ve ziraat işleri ile aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, daha ziyade satarak veya tüketerek kent ekonomisinin pasif aktörü olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Eyüp, Lale Devri, ekonomi, kadın

DOI Number: 10.17822/omad.2016620350


964