Year:2017   Volume: 4   Issue: 10   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 162

Ayşe Özlem AKDENİZ

ITALIAN MUSICIANS IN THE OTTOMAN TIME, pp. 43-62

The innovation movement known as "Vaka-i Hayriye" which started with the removal of Guild of Janisseries forecasted reforms that were supposed to be performed not only in military and social fields, but also in music, and thus the innovation movement in music appreciation started. The greatest effect on the development of music life in Ottoman Empire and the increase of admiration for Classical Western Music, without any doubt, were the concerts performed by the foreign virtuoeses. Italian musicians left also remarkable traces by coming to this territory and working here for a long time. In this research, the effect of Italian musicians Music who lived on the Ottoman territory on the developement of Western is studied.

Keywords: Music, Ottoman Time, Italian Musicians, Classical Western Music, Turkish Music

DOI Number: 10.17822/omad.2017.71 & ORCID ID Number: 0000-0003-2383-7121


OSMANLI'NIN İTALYAN MÜZİSYENLERİ, ss. 43-62

Tarihte Vaka-i Hayriye olarak bilinen, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile başlayan yenilik hareketi sadece askerî ve sosyal alanda değil, müzikte de uygulanacak reformları öngörmüş ve böylece müzik anlayışında yenileşme hareketi başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun müzik hayatının gelişmesinde ve klasik Batı müziğine olan hayranlığın artmasında en büyük etki şüphesiz ünlü yabancı virtüözlerin verdikleri konserler ve Osmanlı'nın Batı müziğine olan ilgisi üzerine İtalya'dan gelerek yıllarca bu topraklarda çalışan "İtalyan" müzisyenlerin Türk müziğinde kalıcı izler bırakmalarıdır. Bu araştırmada, Osmanlı topraklarında yaşamış olan İtalyan müzisyenlerin Osmanlı'da Batı müziğinin gelişmesinde olan etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Osmanlı, İtalyan Müzisyenler, Klasik Batı Müziği, Türk Müziği

DOI Number: 10.17822/omad.2017.71 & ORCID ID Number: 0000-0003-2383-7121


833