Year:2017   Volume: 4   Issue: 9   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 121

Z. Sevgen PERKER , Kardelen AKKUŞ

THE MATERIAL PROBLEMS FOR BURSA YESIL (SULTANIYE) MADRASAH AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS, pp. 85-104

The protestation of cultural heritage is important on several levels, i.e. local, national and universal in order to make sure that cultural sustainability is ensured. Materials of historical buildings deteriorated when they are exposed to various negative effects during the long period of time. If regular maintenance is not done, the whole of building gets damaged. The determination of material problems and solutions to them are important. In this sense, material problems for Bursa Yesil (Sultaniye) Madrasah were determined as observed within the scope of this study. The parts of the building are studied separately and solutions for particular problems of the aforementioned building are provided at the end of study.

Keywords: Bursa, Ottoman, Yesil Madrasah, Sultaniye Madrasah, Material Problems

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67


BURSA YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ss. 85-104

Mimari mirasın korunarak geleceğe aktarılması, kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yerel, ulusal ve evrensel çerçevede büyük önem taşımaktadır. Tarihî yapıları oluşturan malzemeler uzun süre çeşitli olumsuz etkilerle karşılaştıklarında yıpranmakta ve düzenli bakım yapılmadığında ise yapı bütünü zarar görmektedir. Bunun için de malzeme sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında Bursa Yeşil (Sultaniye) Medresesi'nin malzeme sorunları gözlemsel olarak tespit edilmiştir. Malzeme sorunlarının tespitinde yapının, elemanlarına ayrılarak incelenmesi esas alınmış, çalışmanın sonunda ise söz konusu yapı için çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Osmanlı, Yeşil Medresesi, Sultaniye Medresesi, Malzeme Sorunları

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67


467