Year:2018   Volume: 5   Issue: 11   Area: Edebiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 175

Demet KARDAŞ , Doğuş Murat KARDAŞ

A STUDY BASED ON TRANSLATIONS OF SOME OF THE MOST READ CHILD LITERATURE BOOKS, pp. 103-116

The aim of this research is to evaluate, from different points of view, according to the circuit of Ministry of Education, top three most popular translated books˝ (Pinocchio, Around the World in 80 Days, Robin Hood). In line with this aim, in this survey, that takes as a subject translated children's books, children, children's literature, children's books and features that should be found in children's books are thoroughly analyzed. These three books are analyzed according to nine critera, previously established in this research, that determine what features a child book should have. Due to a fact that all three books are translations, there are deficiencies caused by translation and inability to transfer some cultural values. On one hand, Pinocchio is valuable because of the message that it transmitted, of "damages and consequences" of lie-tellers; Around the World in 80 days, is important in terms of child education with the message of "courage, adventure and benefits of geographical information". On the other hand, Robin Hood, on the contrary of the message of the book, glorifies a crime whatever are the cause and the end. In addition, the social structure of Robin Hood and his way of life do not coincide with the structure of Turkish society.

Keywords: Child literature, child books, translated child books

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95


EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ss. 103-116

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığınca genelge ile belirlenmiş 100 temel eser arasında en çok okunan ilk üç çeviri kitabı (Pinokyo, 80 Günde Devri Âlem, Robin Hood) çeşitli açılardan incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çocuk, çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, çocuk kitaplarında bulunması gereken nitelikler, çeviri çocuk kitapları konu başlıkları alan yazında taranmıştır. Araştırmaya konu bu üç kitap, alan yazın taraması sonucunda tespit edilen çocuk kitaplarında bulunması gereken dokuz maddeye uygunluğuna göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda her üç kitabın da önemli çocuk eğitimi için önemli mesajlar tespit edilmiştir. Pinokyo "yalan söylemenin zararları, sonuçları" konusu ve mesajıyla değerlidir. 80 Günde Devri Âlem "cesaret, macera, coğrafi bilginin faydaları" iletileriyle çocuk eğitimi açısından önemlidir. Robin Hood ise kitabın mesajının aksine sebebi ve sonucu her ne olursa olsun bir suçu yüceltmektedir. Ayrıca Robin Hood'un yaşadığı sosyal yapı, Türk toplum yapısı ile örtüşmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, çeviri çocuk kitapları

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95


449