Year:2022   Volume: 9   Issue: 23   Area: Sanat Tarihi / Art History

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 481

Gülsen TEZCAN KAYA ORCID Icon

A Structure with Hand-Drawn Ornaments in Ottoman Westernization Period Architecture: Kâsımlar Village Mosque, Bilecik, pp. 95-123

The subject of the research is hand-drawn ornaments of Kasımlar Village Mosque in The District of Gölpazari, Bilecik Province. The building was taken under preservation after the restoration completed by Bursa Foundations Regional Directorate in 2019. Along with the writing of Mashallah, it reads H 1190 / M 1776, the date of the building, in the inscription on the northern facade of the mosque which is not known by whom it was ordered. The hand-drawn ornaments on the gallery floor on the exterior, in the altar, in the pulpit, on the lower and upper windows, between the walls, around the revzen, between the ceilings and arches of the women's mahfil, and on the wooden-bellied ceiling reflect the 18th-century features. On the Qibla wall, paintings of Mecca, city views, and a mosque were made in miniature style. In hand-drawn ornaments, it is often seen that flower bundles in ewers painted with red, blue, green and redwood colored root dyes, tree paintings, four caliphs and Allah Muhammad calligraphy in round medallions, bouquets of tulips, roses and hyacinths made in palmet-rumi and naturalist style, motifs of lanterns, as well as medallions created with C and S folds which are frequently used in Baroque style, are painted. With the motifs that entered with western influence in the 18th century in addition to the paintings seen on the walls and made in miniature technique, the Mosque of Kasımlar Village in Bilecik proves that the decoration program applied in the capital Istanbul was loved and repeated in the provinces.

Keywords: Painting, Kasımlar Village Mosque, Baroque style, mural, restoration

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.206


BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNDE KALEM İŞİ BEZEMELİ BİR YAPI: BİLECİK KÂSIMLAR KÖYÜ CAMİSİ, ss. 95-123

Araştırmanın konusu, Bilecik ili, Gölpazarı ilçesinde bulunan Kâsımlar Köyü Camii’nin kalem işi bezemeleredir. Yapı, 2019 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan restorasyon sayesinde koruma altına alınmıştır. Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen camiin kuzey cephesinde bulunan kitabesinde, “Maşallah” yazısı ile H 1190 / M 1776 inşa tarihi okunur. Dış cephede galeri katında, harimde mihrapta, minberde, alt ve üstteki pencere üstlerinde, duvar aralarında, revzen çevresinde, kadınlar mahfilindeki tavan ve kemer araları ile ahşap göbekli tavanda yer alan kalem işleri, 18. yüzyıl özellikleri yansıtır. Kıble duvarındaki Mekke, kent ve camii tasvirleri minyatür üslubunda yapılmıştır. Kalem işlerinde genellikle, kırmızı, mavi, yeşil ve kızıl kahve renkli kök boyalarla yapılan ve ibrikten çıkan çiçek demetlerinin, ağaç tasvirlerinin, yuvarlak madalyonlar içinde dört halife ve Allah, Muhammed hatlarının, palmet-rumi ve natüralist üslupta yapılan lale, gül sümbül buketlerinin, kandil motiflerinin yanı sıra barok üslupta sıklıkla kullanılan C ve S kıvrımlarıyla oluşturulan madalyonların betimlendiği görülmektedir. Cami, 18. asırda Batı etkisiyle giren motiflerin yanı sıra, duvarlarında görülen minyatür tekniğinde yapılmış tasvirleriyle, İstanbul’da uygulanan bezeme programının taşrada da sevilerek tekrarlandığını kanıtlar.

Anahtar Kelimeler: Tasvir, Kâsımlar Köyü Camii, barok üslup, duvar resmi, restorasyon

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.206