Year:2014   Volume: 1   Issue: 1   Area: Tarih

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 6

Ema MILJKOVIĆ

THE TIMAR SYSTEM IN THE SERBIAN LANDS FROM 1450 TO 1550: WITH A SPECIAL SURVEY ON THE TIMAR SYSTEM IN THE SANJAK OF SMEDEREVO, pp. 36-47

Relying on the Ottoman census books for various Ottoman provinces, which had been part of the medieval Serbian states, this paper presents a survey of timar organization in the Serbian lands during the first century of Ottoman rule and argues that while Christian sipahis were an integral part of the sipahi organization during the early period of Ottoman rule, their numbers gradually declined. The article pays special attention to the issue of the Christian sipahis. Since a range of census books had been preserved for the sanjak of Smederevo, this province was chosen as the case study to explain the most important issues regarding the functioning of the timar system.

Keywords: Timar system, Serbia, Ottoman Empire, sanjak of Smenderova, sipahis

DOI Number: 10.17822/omad.201419770


1450'DEN 1550'YE KADAR SIRP TOPRAKLARINDA TIMAR SİSTEMİ: SEMENDİRE SANCAĞI'NDA TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE ÖZEL BİR ANKET İLE, ss. 36-47

Osmanlı Devleti'nin Sırbistan topraklarındaki çeşitli sancaklara ait sayım defterlerine dayanarak yapılan bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin Sırbistan topraklarındaki hakimiyetinin ilk yüzyılında uyguladığı tımar sistemini inceleyerek, Osmanlı idaresinin ilk döneminde Hıristiyan sipahilerin, sipahi sisteminin önemli bir kısmını teşkil ettiğini ancak zamanla Hıristiyan sipahi sayısının azaldığını tespit etmektedir. Makale Semendire Sancağı'nda uygulanan tımar sistemini örnek alarak, Hıristiyan sipahileri ve Sırbistan'daki tımar sisteminin işleyişini açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tımar sistemi, Sırbistan, Osmanlı Devleti, Semendire Sancağı, sipahiler

DOI Number: 10.17822/omad.201419770


514