Yıl:2022   Cilt: 9   Sayı: 23   Alan: Sanat Tarihi / Art History

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 464

Ayşe Esin KULELİ ORCID Icon, Şule PFEIFFER TAŞ ORCID Icon

EMERGENCE OF THE ISTANBUL ART NOUVEAU STYLE OF RAIMONDO D'ARONCO: THE TRANSFORMATION FROM THE SCHOOL OF INDUSTRY TO THE MINISTRY OF FORESTRY, MINING AND AGRICULTURE AND THE JANISSARY MUSEUM, pp. 55-94

Bu çalışmada, Sultanahmet Meydanı’nda yer alan ve günümüzde Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet veren yapı, ayrıntılı olarak incelenmektedir. Yapı ilk olarak 1866-1868 yıllarında Dersaadet Sanayi Mektebi olarak inşa edilmiş, 1894’teki büyük depremden sonra Raimondo D’Aronco tarafından 1894-1900 yılları arasında Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti olarak yeniden tasarlanmış ve Yeniçeri Müzesi eklenmiştir. Bu makalenin yazarları, her ne kadar diğer yazarlarca farklı yorumlansa da bu tasarımın İstanbul’daki Art Nouveau hareketinin ilk yorumları olduğu ve Osmanlı’da genius loci olarak ilk izlerini yansıttığı görüşündedir. Bilindiği gibi İstanbul Art Nouveau’su daha sonra çokça ilgi görmüş ve özellikle konut mimarisinde tercih edilmiştir. Bu makalede Raimondo D’Aronco’nun tasarımında Osmanlı yerel mimarisi ile Art Nouveau özelliklerinin nasıl birlikte yorumlandığı tartışılacaktır. İncelenen yapı, Raimondo D’Aronco’nun tasarımının gelişiminin kesin tarihlerle takip edilmesine olanak vermesi ve en erken örneklerinden olması açısından önemlidir. İlk kez 3 boyutlu lazer tarama cihazı kullanılarak dijital olarak yapılan cephe çizimleri, yapı evrelerinin ayrıntılı incelenmesine olanak vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Raimondo D’Aronco, İstanbul Art Nouveau’su, Dersaadet Sanayi Mektebi, Orman, Maâdin ve Ziraat Nezareti, Yeniçeri Müzesi, Osmanlı Mimarisi, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Restitüsyonu

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.205


Raimondo D'Aronco'nun İstanbul Art Nouveau Tarzının Doğuşu: Sanayi Mektebinin Orman, Madencilik ve Tarım Bakanlığı ve Yeniçeri Müzesine Dönüşümü, ss. 55-94

This study details the transformation of the Istanbul School of Industry (Dersaadet Sanayi Mektebi) building at the Sultan Ahmed Square which was originally built between 1866 and 1868, and now serves as the Marmara University Rectorate Building. Because of the damage caused by the great earthquake of 1894, the building was redesigned by Raimondo D’Aronco between 1894 and 1900 for use as the Ministry of Forestry, Mining and Agriculture, and the Janissary Museum was added to the building. The authors believe that this design is one of the first interpretations of the Art Nouveau movement in Istanbul and reflects its first traces in the Ottoman Empire as genius loci, although it was also interpreted differently by other experts. As known, the Istanbul Art Nouveau later became very popular, especially in residential construction. The present study discusses how the Ottoman local architectural tradition is reflected in Raimondo D’Aronco’s design together with the elements of the Art Nouveau in this building. Since the building is one of the earliest works by D’Aronco reflecting precise dates in this style, it gives us the opportunity to follow the development of his art as well. The drawings of the facade, digitally documented by using a 3D Laser scanner for the first time, additionally provide information on the construction phases as supported by researches.

Keywords: Raimondo D’Aronco, Istanbul Art Nouveau, School of Industry, the Ministry of Forestry Mining and Agriculture, the Janissary Museum, Ottoman Architecture, Restitution of the Marmara University Rectorat

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2022.205