Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 8   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 137

İmran TEKELİ

YABANCI SEYYAHLARIN GÖZÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA SUÇ ve CEZA, ss. 183-202

Bu yazıda, 15 ila 17. yüzyıllar arasında Osmanlı toplumuna gelen yabancıların seyahatnameleri suç ve cezalar açısından incelenmiştir. Bu seyyahlar ve eserleri şunlardır: Pero Tafur Seyahatnamesi; Philippe du Fresne - Canaye Seyahatnamesi; Jean Thevanot Seyahatnamesi; Joseph de Tournefort Seyahatnamesi; Chardin Seyahatnamesi; Jean Baptiste Tavernier Seyahatnamesi; Ali Ufkî Bey ve Topkapı Sarayında Yaşam; Albertus Bobovius ya da Santurî Ali Ufkî Beyin Anıları; Salomon Schweigger, Sultanlar Kentine Yolculuk; Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü; Michael Heberer von Bretten, Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer'in Anıları; Nicolas de Nicolay, Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğunda; Crailsheimli Adam Werner, Padişahın Huzurunda; Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde. Seyahatnamelerde görüldüğü kadarıyla, içki içenlere, kalpazanlara, hırsızlara, teşhircilere, zina yapanlara ve her türlü suça sopa; zina yapanlara necis işkembeyle eşeğe ters bindirme; ölçü ve tartıda hile yapanlara tahta kule; yalancı şahitlere, pahalı satan esnafa teşhir; içki satan Müslüman tüccara çengel; vergisini ödemeyenlere, hırsıza, eşkıyaya kürek; casuslara yakılma; Osmanlı hanedanından, eski Bizans soylularından suç işleyenlere kirişle boğdurulma; İslamiyet'ten çıkanlara ölüm cezası verilmiştir. Bu tespitten hareketle dünün Türkiye'sinde cezaların çok ağır ve caydırıcı olduğu gözlemlenmiştir. Cezaların, işkenceye varır boyutta, bu kadar ağır olmasının sebebi Osmanlı Devleti'nin uçsuz bucaksız topraklarında suçu ve suçluyu ortadan kaldırmaktır. Suç ve ceza, divan şiirinde sevgilinin güzellik unsurları ile ilgili benzetmelere konu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Suç ve Ceza, Osmanlı

DOI Number: 10.17822/omad.2017.60


CRIME AND PUNISHMENT IN THE OTTOMAN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF FOREIGN TRAVELERS, pp. 183-202

In this article, the crimes and punishment methods were studied, as stated in the seyahatnames (travel books) written by foreigners who came to Turkey between the fifteenth and seventeenth century. We studied the following travel books: the Pero Tafur's Travel Book; Philippe du Fresne-Canaye's Travel Book ; Jean de Thévenot's Travel Book; Joseph de Tournefort's Travel Book; Jean Chardin's Travel Book; Jean-Baptiste Tavernier's Travel Book; Topkapı Sarayında Yaşam: Albertus Bobovius ya da Santurî Ali Ufkî Bey'in Anıları (Life at the Topkapı Palace: The Memoirs of Albertus Bobovius or Ali Ufkî Bey from Santurî); Sultanlar Kentine Yolculuk (Journey to the City of Sultans) by Salomon Schweigger; Türkiye Günlüğü (Diary of Turkey) by Stephan Gerlach; Osmanlıda Bir Köle, Brettenli Michael Heberer'in Anıları (A Slave in the Ottomans, the Memoirs of Michael Heberer von Bretten) by Michael Heberer von Bretten; Muhteşem Süleyman'ın İmparatorluğunda (In the Empire of Süleyman the Magnificent) by Nicolas de Nicolay; Crailsheimer Adam Werner, Sultan's Presence and Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde 1587-1589 (Reinhold Lubenau Travel Book, In the Ottoman Country 1587-1589). Traveler books describe that punishments of clubbing that was given to those who drank alcohol, swindlers, burglars, exhibitionists, adulterers and for all kinds of crimes; unclean tripe to adulterers; plank tower for those who were fraudulent in making measurements and weights; penal servitude for tax evaders, thieves, bandits. They also mention exposing those who were false witnesses and tradesmen who sold expensively; hooking to Muslim merchants who sold alcohol; burning of spies; strangling of criminals from the Ottoman dynasty and former Byzantine nobles; and the death penalty was given to those who left (apostate) the Islamic faith. It was observed that the punishments in the Turkey in the past were very heavy and dissuasive. The punishments were at the dimension of reaching torture. It is concluded that their severity was used to facilitate the governing of the vastly large territories of the Ottoman state, with the intention to eliminate the crimes and criminals. The crimes and punishment were the subject of classical Turkish poetry in the metaphor related to beauty.

Keywords: Travel Book, Crime and Punishment, Ottoman

DOI Number: 10.17822/omad.2017.60


839