Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 46

Doğan DEMİRCİ

ISPARTA-GÖNEN'DEKİ "ESKİ HAMAM" ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 42-65

Bu makale Isparta'nın Gönen ilçesinde, yerel halk arasında "Selçuklu hamamı" olarak bilinen metruk hamam ve bitişiğindeki yapının mimarisini Anadolu'daki diğer hamamların planları ile karşılaştırarak incelemektedir. Makalede Gönen Eski Hamamı'nın plan şeması, yapım tekniği ve malzeme açısından Anadolu'da çokça görülen hamam planı tiplerine göre farklılıklar gösterdiği ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Isparta, Gönen, hamam, mimari, Eski Hamam

DOI Number: 10.17822/omad.2015312517


AN ASSESSMENT OF "OLD HAMAM" IN ISPARTA-GÖNEN, pp. 42-65

This article examines the architectural structure of an abandoned hamam and the adjacent building, which is known to locals as "Seljuk hamam", in Gönen town of Isparta and compares their architecture with the plans of other hamams in Anatolia. Article presents that the shape of its plan, its construction technic and the materials used set this hamam different from other hamams in Anatolia.

Keywords: Isparta, Gönen, bathhouse, architecture, Old Hamam

DOI Number: 10.17822/omad.2015312517


596